Decemberbanner.jpg

Aardenburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Aardenburg/Arms (crest) of Aardenburg
AARDENBURG

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van goud beladen met een dubbele burg van keel, boven deszelve een kroon met 5 fleurons van goud en ter wederszijden vastgehouden door een klimmende leeuw van keel.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817.

De plaats Aardenburg heette vroeger Rodenburgh en het is mogelijk dat het wapen een sprekende oorsprong heeft. De stad kreeg kort voor 1187 stadsrechten en is daarmee een van de oudste steden van Nederland.

De zegels van de stad geven al sinds de 15e eeuw een burcht of identieke afbeelding van een burcht, bestaande uit een getinneerde muur, waaruit in het midden een dergelijke toren oprijst; links van de muur een hangtorentje en daaronder een gesloten deur waartegen een trap. Op een 16e eeuws, zegel verschijnt als eerste een wapenschild. Het schild vertoont een getinneerde poort met valdeur. Het wapen wordt verder gehouden door twee omziende leeuwen.

Een volgend 16e eeuwse zegel geeft eveneens een schild met leeuwen, maar nu in de poort met hamei een ruiter van achteren gezien en rechts van hem een portier met een lans in de hand. De leeuwen zijn verleend in 1672, na aanleiding van het heldhaftige verzet van de stad tegen de Fransen. De kroon werd in 1604 door prins Maurits verleend na de verovering op de Spanjaarden.

Op latere zegels blijft de burcht op het wapen, al verschilt de vorm per zegel.

Op een kaart van het Vrije van Sluis uit 1619 (zie onder) staat in de poortopening het wapen van het Vrije.

Bij de verlening gaf de burgemeester aan dat al sinds onheugelijke tijden er een burcht op het wapen van Aardenburg voorkomt. De Hoge Raad van Adel heeft de burcht in de huidige vorm verleend.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel; Boekhout, 1996


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.005
  • Totaal aantal afbeeldingen: 0

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site