Aarle-Rixtel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

AARLE-RIXTEL

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1997 Laarbeek
Toevoegingen  : 1968 Stiphout (ged)

I : 16 juli 1817
" Zijnde van lazuur, beladen met een kruis en gekantonneerd met vier klimmende leeuwen, alles van goud; het schild ter regterzijde vastgehouden door de Moeder Gods, houdende in de linkerhand het kindeke Jezus en in de regter een palmtak, alles van goud.."

Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel

II : 24 juli 1961
" Gevierendeeld : I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, II en III in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud. Het schild ter rechterzijde gehouden door de Moeder Gods, houdende in de linkerhand het kindeke Jezus, alles van goud."

Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de parochieheilige en het hertogelijk wapen Brabant-Limburg. Aarle en Rixtel worden al in 1300 genoemd als gebied van de hertog van Brabant. In de 14e eeuw behoorde Aarle tot Rixtel. De hertog had het gebied in leen gegeven aan de familie De Rover sinds 1392. Daarna was de heerlijkheid in handen van de families Van Ghent en Oudart. In 1641 vervielen de heerlijkheden aan de Staten Generaal en hielden officieel op te bestaan.

De schepenbank stond waarschijnlijk oorspronkelijk in Rixtel, later in Aarle. In 1359 is sprake van schepenen in Rixtel, maar sinds 1368 alleen nog van Aarle. De oudste zegelafdruk dateert uit 1488, dit zegel wordt al in 1450 genoemd. Het zegel vertoont de parochieheilige naast het gevierendeelde hertogelijke wapen. Aangezien de heerlijkheid al in 1392 was verpand, geeft het een oudere situatie weer. Dit zegel is in gebruik geweest tot het einde der 18e eeuw.

Zegel van Aarle-Rixtel

Het oude zegel van Aarle

Het wapen is duidelijk van dit zegel afgeleid. Het is in 1817 door de Hoge Raad van Adel in rijkskleuren verleend, aangezien de gemeente geen kleuren had aangegeven bij de aanvraag. Dit is in 1961 hersteld.

In 1941 werd een nieuw ontwerp voor het wapen gemaakt door J.L. van de Gouw, wat door de gemeente tot 1961 in het briefhoofd is gevoerd (zie ook onder). In dit ontwerp stond de H. Maria al achter het schild en niet, zoals in de officiële beschrijving, naast het schild.

Zegel van Aarle-Rixtel

Het ontwerp van 1941
Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel
Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel
Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel

Briefhoofd, +/- 1960
Wapen van Aarle-Rixtel/Arms (crest) of Aarle-Rixtel

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Aarle-Rixtel/Coat of arms (crest) of Aarle-Rixtel

Poststempel 1977

Als nieuw dorpswapen heeft de gemeenteraad van Laarbeek besloten het oude wapen te handhaven.


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Informatie gemeente Aarle-Rixtel; Schampers, 1996; Informatie gemeente Laarbeek.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site