Anloo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ANLOO

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Aa en Hunze
Toevoegingen : -

I : 15 september 1932
" In goud een ingebogen punt van sabel, beladen met een rechterhand van goud, waarvan de 2 voorste vingers opgestoken zijn; ter weerszijden van de punt een afgewende sleutel van sabel de baard naar beneden gericht, de steel van boven eindigende in een geknopte malie, waarbinnen een kruis; het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels. Schildhouders: twee wildemannen, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand een knots over den schouder houdende, alles van natuurlijke kleur."

Arms (crest) of Anloo

II : 29 mei 1967
" In goud een ingebogen, tot de bovenrand van het schild reikende, punt van sabel, beladen met een tot eed opgeheven rechterhand; ter weerszijden van de punt een afgewende sleutel van sabel, de baard benedenwaarts gericht, de steel boven eindigend in een geknopte malie, waarbinnen een kruis; het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en gehouden door 2 wildemannen, omgord en omkranst met eikenloof, in de vrije hand een knots over de schouder dragende. Het geheel geplaatst op een wit voetstuk."

Arms (crest) of Anloo

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft aan dat Anloo in vroeger tijden een belangrijke plaats was voor de rechtspraak in Drenthe. Bovendien was het een belangrijk kerkelijk centrum. De bisschoppen van Utrecht hadden in Drenthe uitgebreide bezittingen, waarvan de tienden en andere inkomsten in natura werden opgeslagen in een pakhuis in Anloo. In het wapen wordt dit gesymboliseerd door de sleutel met het bisschoppelijke kruis.

Tevens was in Anloo op St.Magnusdag een zitting van de Entstoel, een rechtsprekend college, dit wordt gesymboliseerd door de opgeheven rechterhand.

De schildhouders tenslotte herinneren aan de vroege bewoning in deze streek (hunebedden en andere graven).

Bij het oorspronkelijke wapen was bij de verlening de tekst tot de bovenste schildrand weggevallen, de gemeente wenste dit in 1967 te herstellen en tevens het wapen op een voetstuk plaatsen.

Wapen van Anloo/Arms (crest) of Anloo

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Anloo/Coat of arms (crest) of Anloo

Briefhoofd, +/- 1987


Literatuur: Bontekoe, 1935, 1967


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site