Arcen en Velden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ARCEN EN VELDEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 2010 Venlo
Toevoegingen : -

I : 5 november 1889
" Een veld van sinopel, bezaaid met korenaren van goud en beladen met eene gotische poort met 2 zijtorens van goud, op elken torentrans een vaandel, doorsneden van goud en azuur, met gouden steel en knop; voor de poort een gedeeld schild, rechts in azuur een linksgewende gekroonde en van keel getongde leeuw van goud met dubbelen staart, links in goud een rechtsgewende van keel getongde en geklauwde leeuw van sabel."

Arms (crest) of Arcen en Velden

II : 24 augustus 1977
" Gedeeld : I in sinopel een gekanteelde poort van goud, bestaande uit een middengedeelte en 2 zijtorens, alle gedekt met in bollen uitlopende puntdaken en ter weerszijden van het poortdak een vlaggemast van goud, waaraan een naar rechts waaiende vierkante vlag, volgens de broekingsdiagonaal geschuind van goud en azuur, II in goud een paalsgewijs geplaatste eikentak met 5 bladeren en 2 eikels van sinopel; in de schildpunt een gedeeld bijschild : a in azuur een gekroonde dubbelstaartige omgewende leeuw van goud, getongd en genageld van keel, b in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Arms (crest) of Arcen en Velden

Oorsprong/verklaring

Het wapen bevat een aantal sprekende elementen voor zowel Arcen als Velden. Arcen wordt verbeeld door de poort (arx = poort), een wapen dat al sinds de 13e eeuw door de plaats is gevoerd. Velden werd in het oude wapen gesymboliseerd door de korenaren, in het nieuwe wapen door de eikentak, een symbool dat teruggaat op een zegel van 25 januari 1460.

Het bijschild is het wapen van Gelre en herinnert aan het feit dat beide dorpen eind 15e eeuw onder Gelders bestuur kwamen. Voor die tijd werd als bijschildje Buren gevoerd, aangezien eind 14e eeuw Otto van Buren Arcen verwierf.

Arcen vormde samen met Lom een schepenbank en heerlijkheid in het graafschap Krickenbeek tot de 13e eeuw. In de 15e eeuw kwam het gebied aan Gelre, in 1753 aan Pruisen, in 1815 bij Nederland. In 1817 werd Arcen met Velden gecombineerd, Lom werd Duits. De oudste bekende heer van Arcen en Lom was Otto van Buren (1355-1376), latere heren zijn o.a. Schenck van Nijdeggen, de graven en hertogen van Gelre en Von Wymar von Kirberg (tot de Franse Revolutie). Het oudste zegel dateert uit eind 13e begin 14e eeuw en vertoont een poort, bestaande uit 2 torens, een trans, iedere toren met een klein zijtorentje en een vaantje. In de poortopening het wapen Buren. Latere zegels geven dezelfde voorstelling, echter nu met het wapen van Gelderland in de poortopening, dit blijft tot deFranse tijd.

Velden wordt voor het eerst in 1144 genoemd, eveneens als onderdeel van het graafschap Krickenbeek. De heerlijke macht wordt verdeeld onder de heren van Arcen en Grubbenvorst. De verdere geschiedenis is gelijk aan Arcen.

Van Velden zijn 3 zegels bekend, het eerste (afdruk 1460) vertoont een eiketak met 5 blaadjes en 2 eikels. De oorsprong hiervan is onbekend. Het tweede (1492-1763) vertoont een Sint Andrieskruis, waarschijnlijk de parochieheilige symboliserend. Het derde en laatste zegel is identiek aan Arcen, echter met een ander randschrift. Het eerste zegel van Arcen eveneens bij vdBergh, die het echter als 16e eeuws dateert.

Wapen van Arcen en Velden/Coat of arms (crest) of Arcen en Velden

Het wapendiploma van 1887
Wapen van Arcen en Velden/Coat of arms (crest) of Arcen en Velden

Het wapendiploma van 1977
Wapen van Arcen en Velden/Arms (crest) of Arcen en Velden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Arcen en Velden/Coat of arms (crest) of Arcen en Velden

Poststempel 1973
Wapen van Arcen en Velden/Coat of arms (crest) of Arcen en Velden

Het wapen op een envelop 1973
Wapen van Arcen en Velden/Coat of arms (crest) of Arcen en Velden

Het wapen op een envelop 1981
Wapen van Arcen en Velden/Arms (crest) of Arcen en Velden

Briefhoofd, +/- 1990


Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900; Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site