Baarle-Nassau

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Baarle-Nassau/Arms (crest) of Baarle-Nassau
BAARLE-NASSAU

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgLoading map...
Official blazon
Dutch In blauw 3 balen van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Het wapen zou een sprekend wapen zijn; in het plaatselijke dialect is baol het woord voor strobaal. Het is in ieder geval bekend als schependomszegel, waarvan de oudste afbeelding dateert uit 1756. Op dit zegel is het wapen gedekt met een vijfbladerige kroon.

Baarle Nassau behoorde samen met Alphen en Chaam tot een enkele heerlijkheid. Pas in 1810 zijn de afzonderlijke gemeenten ontstaan.

De kleuren worden in 1744 genoemd door Van Goor in zijn boek Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, namelijk drie zilveren balen op een veld van keel. Aangezien geen oudere wapens bekend zijn en de zegels van Baarle (en ook van Alphen en van Chaam) verschijnen vlak na het uitkomen van het boek, wordt wel verondersteld dat Van Goor de (sprekende) wapens zelf heeft verzonnen.

De burgemeester stuurde in 1815 alleen het toen in gebruik zijnde zegel in, zonder de vermelding van de kleuren. De Hoge Raad van Adel verleende daarop het wapen in de Rijkskleuren.

In 1996 stelde de Noord-Brabantse Commissie voor wapen- en vlaggenkunde voor de oude kleuren (zilver op rood) te herstellen en de gebruikelijke gemeentekroon toe te voegen. De gemeente antwoordde daarop dat er geen behoefte aan was en ook dat het zusterdorp Baarle-Hertog ook een wapen in blauw en goud voerde en ze die overeenkomst wilden handhaven.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBergh, 1878; Goor, 1744; vHam, 1984


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.228
  • Waarvan afbeeldingen: 12.974

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site