Bellingwolde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

BELLINGWOLDE

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1968 Bellingwedde, Vlagtwedde
Toevoegingen : -

I : 24 oktober 1894
" Van lazuur beladen met een in Romaanse stijl opgetrokken kloostergebouw (voorstellende het voormalige klooster Palmar te Reiderland) van zilver."

Wapen van Bellingwolde

Oorsprong/verklaring

De gemeente vroeg op 23-06-1894 een wapen aan met een klooster, afgeleid van een zegel van het klooster Palmar uit 1275. Op dit zegel stond weliswaar het klooster afgebeeld, maar het stond niet op een schild. Kleuren waren ook niet bekend. Het praemonstratenzenklooster van Palmar vervulde een centrumfunctie in het gebied. In dit klooster werd in 1327 of 1375 het Reiderlander landrecht te boek gesteld (in het Oud-Fries). Het klooster is in 1447 verlaten en uiteindelijk in 1520 door de Dollard verslonden. De Hoge Raad van Adel maakte in een antwoord op 3-10-1894 geen bezwaren en vrij snel daarop werd het wapen verleend.

Wapen van Bellingwolde

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bellingwolde

Het wapen op het gemeentehuis


Literatuur: Visser en Buist, 1993; brievenboek Hoge Raad van Adel , 1894.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site