Berltsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BERLTSUM - BERLIKUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Menaldumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Berltsum/Arms (crest) of Berltsum

Oorsprong/verklaring

Berltsum schijnt vroeger een dorp met stedelijke rechten geweest te zijn, er is in ieder geval sprake van een schout en schepenen geweest. Bovendien wordt het dorp in diverse bronnen aangeduidt als stad. Het wapen is afgeleid van afbeeldingen op een avondmaalsbeker (lam) en een steen (kerk), respectievelijk uit 1601 en 1779.


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,228
  • Waarvan afbeeldingen: 12,974

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site