Beugen en Rijkevoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Beugen en Rijkevoort/Arms (crest) of Beugen en Rijkevoort
BEUGEN EN RIJKEVOORT

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch In blauw een ploeg en een vogel, alles op een losse grond en van goud. NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Beugen had al in 1340 een schepenbank met een eigen schependoms­zegel. In de loop der eeuwen zijn er achtereenvolgens tenminste drie verschillende zegels in gebruik geweest, de oudste is bekend sinds 1425. Het wapen van 1817 is afgeleid van het 18de-eeuwse schependomsze­gel van Beugen, maar alle zegels vertoonden een ploeg met een vogel.

De burgemeester van Beugen deelde de gouverneur van Noord-Brabant op 30.10.1815 mee dat het wapen van Beugen "een ploeg met een kraai daarop gesteld" vormde. Op 31.1.1816 lichtte de burgemeester het wapen van Beugen als volgt toe: "vanouds wordt geseyd om dat Beugen de ouste en eerst ploeg van het Land van Cuyk is, daarom de ploeg genoomen voer hun wapen om een begin te maken met bouwen". Eenzelfde mededeling zond de burgemeester op 24.11.1816 aan de secretaris van de Hoge Raad van Adel. De betekenis van de ploeg is waarschijnlijk gewoon een landbouwkundig symbool. De vogel lijkt op het oudste zegel eerder een kraanvogel, symbool voor waakzaamheid, te zijn, maar duidelijk is dat niet.

Aangezien er geen kleuren bekend waren, is het wapen in Rijkskleuren verleend.

Rijkevoort kende in de 18de eeuw een eigen dorpszegel met een voorstelling van de parochiepatroon Sint Rochus met staf en zak, met naast hem een kind en de letters S en R. Rijkevoort heeft echter geen eigen schepen­bank gekend en is nooit een zelfstandige gemeente geweest.

Afbeeldingen


In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In goud een ploeg van keel, waarop een kraan­vogel van natuurlijke kleur."

Wapen van Beugen en Rijkevoort/Arms (crest) of Beugen en Rijkevoort

De tekening is gebaseerd op het 15e eeuwse zegel en de kleuren zijn die van het Land van Cuijk. Dit wapen is nooit als gemeente- of dorpswapen ingevoerd.


Literatuur: vdBergh, 1878; Archief Van Ham


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site