Bladel en Netersel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Bladel en Netersel/Arms (crest) of Bladel en Netersel
BLADEL EN NETERSEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met 2 liggende sleutels van goud, geplaatst en sautoir.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Bladel vormde met Reusel en Netersel een schepenbank, die in het begin van de 14e eeuw in handen was van de familie Van Bladel. Het dorp was hertogelijk bezit en viel in het kwartier van Kempenland. Een schependomszegel is bekend sinds 1406. Het vertoont een enkele sleutel. Ook het tweede 15e eeuwse zegel vertoont maar één sleutel. In de 16e eeuw komt er een nieuw zegel, eveneens met één sleutel, maar nu naast de sleutel de letters R en M. Pas in een zegel uit het begin van de 17e eeuw komen er twee gekruiste sleutels voor. Dit zegel bleef tot het eind van de 18e eeuw in gebruik, en heeft als voorbeeld gediend voor het wapen. De kleuren zijn de rijkskleuren. De sleutel op zich is het attribuut van St. Pieter, de parochieheilige van Bladel.

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
In sabel twee kruiselings geplaatste sleutels van goud en een schildhoofd van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

De kleuren zijn nu de kleuren van Kempenland, evenals het schildhoofd, aangezien er geen historische kleuren bekend zijn. In 1998 is dit voorstel door de gemeenteraad ingevoerd als dorpswapen voor Bladel.

Afbeeldingen

Literatuur: Schampers, 1996. Informatie gemeente Bladel


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site