Coevorden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


COEVORDEN

Provincie : Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1998 Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo

I : 10 november 1819
" Van lazuur beladen met het voorportaal van eene kerk, in hetwelk ter regterzijde staat een bisschop in volle gewaad en ter linker zijde de ridder Sint Joris te voet, dodende den draak, alles van goud. Het schild gedekt door eene kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

II : 24 april 1968
" Van goud, met gebogen flanken van tegenhermelijn en beladen met een burcht van keel, met 3 kantelen, gevoegd van sabel, de poort geopend van het veld, met kozijnen en opgetrokken valdeur, wederom van sabel, boven vergezeld van een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren. Wapenspreuk : "Multis periculis supersum" in letters van sabel op een wit lint."

Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

III : 18 augustus 2000
" In keel een kruis van zilver, in het hart beladen met een adelaar van keel, met over alles heen rechts een kromstaf, de krul naar links gericht, en links een omgekeerde lans, beide van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee wildemannen, omkranst en omgord met eikenloof, met de buitenste hand een knots over de schouder houdende, alles van natuurlijke kleur. Wapenspreuk : MULTIS PERICULIS SUPERSUM in letters van sabel op een wit lint."

Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Oorsprong/verklaring

Het eerste wapen is afgeleid van oude stadszegels met dezelfde afbeelding. De kleuren zijn de rijkskleuren De bisschop in het oude wapen duidt misschien op het feit dat de bisschoppen van Utrecht zich in de kapel Hulcksvoorde bij Coevorden lieten kronen als landsheer van Drenthe. De St.Joris zou kunnen duiden op de vele belegeringen die de stad heeft moeten ondergaan.

Afbeeldingen

In de zestiger jaren heeft de gemeente getracht de oorsprong van de heilige te achterhalen, maar tevergeefs.

Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Aangezien het oude wapen niet erg fraai was vormgegeven en er weinig historische gegevens over bekend waren, werd besloten een nieuw wapen aan te vragen.

Het nieuwe wapen heeft een indeling die de geografische positie weergeeft; een stad op een zandrug in het veen. De hermelijnstaartjes symboliseren het wollegras in het veen. De adelaar is afkomstig van de heren van Schoonebeek, tevens heren van Coevorden. Als wapen van de heren van Coevorden wordt het wapen met de adelaar al genoemd in het wapenboek van heraut Gelre voor Reinoud IV van Coevorden (1370-1410).

De wapenspreuk tenslotte ("Ondanks de vele gevaren die mij bedreigd hebben, besta ik nog") duidt op de vele belegeringen en andere rampen die de stad heeft weten te overleven. De Hoge Raad van Adel had eerst grote bezwaren tegen de spreuk, maar ging na een pleidooi van de burgemeester alsnog akkoord.

Het kruis in het nieuwste wapen is het kruis van het Sticht Utrecht. Coevorden was lange tijd een belangrijke vesting voor de bisschoppen van Utrecht. Het kruis kwam ook voor in het oude wapen van Oosterhesselen.

De adelaar is weer de adelaar van het geslacht Van Coevorden, zoals het ook in het tweede wapen voorkwam. De adelaar kwam tevens voor in de wapens van Dalen en Oosterhesselen. De kromstaf en de lans zijn afgeleid van het eerste wapen van Coevorden. De schildhouders tenslotte zijn afgeleid van de wapens van Sleen en Oosterhesselen.

Het kruis geeft tevens aan dat Coevorden op een historisch kruispunt van handelswegen gelegen is. Een kruis kwam ook voor in het oude wapen van Zweeloo.

De Hoge Raad van Adel ging met het wapen akkoord, maar stelde voor het kruis van goud te maken, de kleuren van het geslacht Van Coevorden. Het kruis van het Sticht Utrecht zou niet specifiek voor Coevorden zijn, aangezien het Sticht geheel Drenthe en Overijssel omvatte. De gemeente hield echter vast aan het ontwerp.

Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Briefhoofden 1965 en 1985
Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Poststempel 1991
Wapen van Coevorden/Coat of arms (crest) of Coevorden

Het wapen op een suikerzakje 1980 (?)


Literatuur: Gelre, 1414; Bontekoe, 1968a, Archief Hoge Raad van Adel ; Alma, 2002


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site