Dirksland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Dirksland/Arms (crest) of Dirksland

Het wapen van 1816
Wapen van Dirksland/Arms (crest) of Dirksland

Het wapen van 1966
DIRKSLAND

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch
  • (1816) Van lazuur beladen met 3 golvende fasces, en verzeld van 3 vogelklaauwen, staande 2 en chef en een en pointe, alles van goud. (NB : het schild gedekt met een gouden kroon met 14 parels)
  • (1966) Van goud beladen met 3 versmalde golvende dwarsbalken van sabel, boven vergezeld van 3 dwarsbalksgewijs geplaatste ganzenpoten van hetzelfde en onder van een krab van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816 en na de samenvoeging in 1966 were een nieuw wapen verleend op 10 augustus 1966.

Dirksland is bekend sinds 1229, waarbij het genoemd wordt in een ruil van goederen tussen Graaf Floris IV van Holland met een zekere Costijn uit Zierikzee.

De oudste afbeelding van een wapen van Dirksland dateert uit 1673. Het vertoont een schild van goud, waarop drie golvende dwarsbalken, vergezeld van 3 ganzenpoten, geen roofvogelpoten. Dit wapen wordt ook in de Cronijk van Zeeland (1696) vermeld, zij het dat de poten hier weer op roofvogelpoten lijken. In zwart-wit komt het ook voor op de Generale Caarte van den Lande van Voorne inden Lande van Over Flacquee uit 1701. Van Alkemade (1729) noemt als wapen voor Dirksland dezelfde voorstelling (met roofvogelpoten), maar als kleuren een veld van azuur en dwarsbalken van sinopel.

Het oude wapen is in 1816 verleend in rijkskleuren, omdat de burgemeester geen kleuren had aangegeven in zijn brief.

In het nieuwe wapen zijn de kleuren hersteld, maar zijn de ganzenpoten naar de bovenste helft verschoven. De krab in de onderste helft is afkomstig van het wapen van Herkingen en kwam ook voor in het oude heerlijkheidswapen van Melissant.

Als verdere verklaring zouden de dwarsbalken slaan op de vele geulen en slenken in het gebied, voor de inpoldering. Ook de poten en de krab zouden de relatie met de zee weergeven.

Afbeeldingen

Literatuur: Smallegange, 1696; Bontekoe, 1966; Alkemade, 1729


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site