Ellewoutsdijk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Ellewoutsdijk/Arms (crest) of Ellewoutsdijk
ELLEWOUTSDIJK

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAlso: Ellewoutsdijk en Everinge
Incorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch Zijnde van sabel, beladen met een fasce van zilver, waarop een kruis, verzeld aan weerskanten van de getalletter elf, alles van keel. (NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817.

De oudste vermelding van de plaats is een oorkonde van paus Innocentius III uit 1216, waarin sprake is van Elewoldsdike.

Het wapen is opgebouwd uit het wapen van Borssele met de 11x11 tekens. In de periode 1385-1418 is de heerlijkheid in bezit geweest van de Van Borselen's. Later behoorde de heerlijkheid aan de familie Van der Maelstede, een tak van de van Borselens.Het latere heerlijkheidswapen voerde al de ongewone combinatie 11 x 11. Over de herkomst van deze symbolen bestaan 3 verklaringen

  • Er was ooit sprake om het dorp tot stad te verheffen. De plaatselijke raad stemde met 4 van de stemmen voor vandaar 10 (X) en 4 (II en II). Deze verklaring werd al genoemd in 1696.
  • Er staat 11 x 11. Dit werd vroeger wel gebruikt bij het ondertekenen van aktes, waarbij de ondertekenaar niet kon schrijven. Het kan zijn dat een schout of schepen van Ellewoutsdijk dit ooit heeft gedaan en het zo via aktes in het wapen is gekomen.
  • Het zijn sprekende elementen. De naam werd vroeger wel verkort tot bijvoorbeeld Elfsdijk (1486) en Elffdijck (1482). De witte balk zou verder de dijk voor moeten stellen.

Waarschijnlijker echter is dat het een sprekend element vormt in het wapen van het eiland Borsele. In 1543 bepaalde Keizer Karel V dat alle schepenbanken een eigen zegel moesten ontwerpen. In veel gevallen werd gekozen voor het wapen van de heer, aangevuld met plaatselijke, historische of sprekende symbolen. In het geval van Ellewoutsdijk, dus 2x het getal 11 als sprekend element.

Bij de aanvraag van 16 december 1815 wordt verder geen verklaring of oorsprong gegeven.

Afbeeldingen

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel ; Informatie gemeente Borsele; Fox, 1968; Smallegange, 1693


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site