Flevoland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


PROVINCIE FLEVOLAND

I: 4 juli 1986
"Golvend doorsneden van azuur en zi lver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. "

Arms (crest) of Flevoland

Oorsprong/verklaring:
Flevoland is de nieuwste provincie van Nederland, officieel een provincie sinds 1 januari 1986.

Flevoland is de opvolger van het Openbaar Lichaam van de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Dit lichaam voerde in eerste instantie geen wapen, maar verkreeg in 1981 een wapen, het huidige wapen van Almere. Dit wapen is in gebruik geweest tot 1986.

Het huidige wapen symboliseert de overgang van nat naar droog. De leeuw is de Nederlandse leeuw, omdat het proces in gang gezet is door de staat. De lelie is, net als bij de verschillende gemeenten in Flevoland de lelie uit het wapen van Ir. Lely, die het proces van drooglegging in gang zette.

English

"Per fess wavy azure and argent; over all a sea lion party per fess wavy or and azure, armed and langued gules, holding a fleur-de-lis argent in its right hand claw. The shield is crested by a coronet of four pearls between five leaves or. Supporters: two lions rampant or, armed and langued gules."

Flevoland is the newest Dutch province. It was official founded the 1st of January 1986. It comprises the main body of the land reclaimed from the former Zuiderzee (or South-Sea), which was closed by the Enclosure Dam of 1932. The arms depict the transformation of water into land. The lion is derived from the National Arms and symbolises that the process of reclamation was funded by the government. The fleur-de-lis is the canting symbol for Dr.Lely, who started the process of reclamation. The province also includes the village of Urk, a former island.

Image gallery

Literatuur: De Vries, 1995