Hantum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HANTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Rechtsgeschuind van zilver en keel, het zilver beladen met een eikel van keel, het keel beladen met drie penningen van goud."

Wapen van Hantum/Coat of arms (crest) of Hantum

Oorsprong/verklaring

De schuindeling is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De penningen zijn enerzijds het symbool van de H.Nicolaas, de voormalige kerkpatroon en anderzijds een symbool voor de rechtszittingen die hier vroeger plaatsvonden. De eikel komt uit het wapen van de familie Hettinga, een lokaal belangrijke familie.

The division of the shield is derived from the arms of the former Westdongeradeel municipality in which the village was situated. The golden balls are the symbol of St. Nicholas, the former patron saint of the village. The balls also symbolise the former local court. The acorn is taken from the arms of the locally important Hettinga family.


Literatuur: Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site