Hedikhuizen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Hedikhuizen/Arms (crest) of Hedikhuizen
HEDIKHUIZEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch In azuur een zesspakig rad van goud, vergezeld van 5 liggende blokjes van keel, geplaatst 3 boven en 2 onder het rad.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Het rad is afkomstig van Heusden. De heerlijkheid Hedikhuizen was een onderdeel van het bovenland van Heusden. Van de schepenbank zijn geen zegels of wapens bekend. Wel is er een wapen bekend uit de 15e eeuw van de familie Van Hedikhuizen. Dit wapen vertoont in azuur een rad van goud. Duidelijk een wapen met het rad van Heusden. Op een laat 18e eeuwse tekening komt als wapen voor Hedikhuizen een rad van keel voor op een gouden veld. Het rad is vergezeld van vijf rode blokjes.

Dit wapen is dus duidelijk identiek aan het later verleende gemeentewapen. De burgemeester zond echter een tekening in met het veld van azuur. Tevens vroeg hij een vijfbladerige kroon aan. De Hoge Raad van Adel nam het wapen klakkeloos over, ondanks dat de kleurencombinatie in strijd is met de regels van de heraldiek. De kroon werd niet verleend, aangezien Hedikhuizen niet in de Provinciale Staten was vertegenwoordigd.

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het volgende wapen als dorpswapen aan te nemen:
"In azuur een zesspakig rad van goud, vergezeld van vijf liggende blokjes van keel, boven twee en onder drie."

In dit ontwerp zijn de oude kleuren opgenomen en is de kleurencombinatie heraldisch juist. Het ontwerp is verder nooit uitgevoerd.

Afbeeldingen

Literatuur: Brekel, 1993b


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site