Heerenveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Heerenveen/Arms (crest) of Heerenveen
HEERENVEEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Gedeeld : I in lazuur een gebroken rad van zilver, en daaronder een schuingeplaatst zwaard van hetzelfde met gouden gevest, II in zilver een geplante boom van sinopel, ter weerszijden van den stam vergezeld van een liggend blokje van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 oktober 1935.

Het wapen is samengesteld uit de wapens van de opgeheven gemeenten, Aengwirden en Schoterland.

Voor het dorp Heerenveen bestaat een ander wapen; namelijk een schild, gedeeld in drieën van groen, zilver en rood. De achtergrond of betekenis van dit wapen is niet bekend.

De betekenis van dit dorpswapen is mij onbekend, Alle informatie is welkom !

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bontebok, Gersloot, Luinjeberd, Terband en Tjalleberd.

Afbeeldingen

Literatuur: Informatie gemeente Heerenveen


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site