Herpen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HERPEN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing : 1923 Ravenstein (2003 Oss)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Herpen was in de middeleeuwen een belangrijke heerlijkheid, die het gehele (latere) land van Ravenstein omvatte. Ravenstein nam die centrumfunctie later over. Herpen kende in ieder geval al in 1326 een schepenbank. Een eigen zegel was er toen in ieder geval niet, de heren zegelden met hun eigen wapens.

In 1522 bepaalde Philips van Kleef, oa heer van Herpen, dat in al zijn gebieden in het land van Ravenstein een eigen zegel moest komen. Van Herpen zijn twee schependomszegels bekend; het eerste uit 1522 en het tweede uit 1651. Beide zegels vertonen twee schilden. Het oudste vertoont een engel met links het wapen van Herpen en rechts het wapen van de landheer: het wapen Kleef-Mark (zie Zevenaar) met als hartschild een gedeeld schild Oud- en Nieuw-Bourgondie met Vlaanderen. In het latere zegel is de engel vervangen door de engel van Kleef en is het landsheerlijke wapen aangepast aan dat van de toenmalige graven van Kleef.

Zegel van Herpen

Het zegel van Herpen van 1522

Het eigenlijke wapen van Herpen was afgeleid van het wapen van het oude geslacht Van Herpen (uitgestorven in 1328), een tak van Van Cuijk. Dit familiewapen is later als heerlijkheidswapen gebruikt. De gemeente heeft het wapen echter nooit gebruikt. Pas in 1940 werd een poging gedaan een wapen te krijgen, maar de dreigende opheffing van de gemeente verhinderde dat er daadwerkelijk een wapen werd verleend. De gemeente maakte wel gebruik van een wapen, identiek aan dat van Cuijk.

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"In zilver twee dwarsbalken van keel, vergezeld van acht zoomsgewijs geplaatste merletten van keel."

Arms (crest) of Herpen

In dit wapen zijn de oude kleuren van het geslacht Van Herpen in ere hersteld.


Literatuur: vdBergh, 1878; Brekel et al, 1992


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site