Herwen en Aerdt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

HERWEN EN AERDT

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1985 Rijnwaarden (2018 Zevenaar)
Toevoegingen : 1817 Herwen, Lobith

I : 16 juni 1926
"Gedeeld : I in goud een geopende gekanteelde burcht van keel met 2 ronde vensters en een vierkant venster van zilver (2: 1), voor de poortopening een slagboom, eveneens van zilver, II doorsneden : a in zilver 3 papegaaien van keel (2 : 1); b gedwarsbalkt van zilver en azuur van 10 stukken met een goudgekroonden leeuw van keel over alles heen. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Herwen en Aerdt/Coat of arms (crest) of Herwen en Aerdt

Oorsprong/verklaring

Het gebied van de gemeente behoorde tot de ambten Kleverham en Emmerich, beide eertijds Kleefs, later Pruisisch gebied. Pas in 1815 werd het geheel Nederlands gebied. Het gebied werd eerst ingedeeld in de gemeenten Herwen en Lobith. In 1817 werden deze samengevoegd tot Herwen en Aerdt. De gemeente Lobith heeft maar 9 maanden bestaan en heeft verder geen eigen wapen gevoerd.

De gemeente voerde in de 19e eeuw geen wapen, maar gebruikte een zegelstempel, met daarop een burcht. Kleuren zijn hiervan niet bekend. De burcht is waarschijnlijk afgeleid van het plaatselijke schuttersgilde. Een 17e eeuwse borstplaat van dit gilde vertoonde reeds een burcht.

In 1913 vraagt de gemeente voor het eerst informatie over een wapen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Die wisten echter van geen wapens van een van de dorpen in de gemeente. De kwestie bleef liggen tot 1923, toen een nieuwe burgemeester aantrad.

In 1925 werd door de rijksarchivaris van Gelderland voorgesteld om alleen de versterkte toren van Lobith in het wapen op te nemen. De burgemeester wilde echter ook de andere dorpen in het wapen naar voren laten komen. Zijn verzoek aan de Hoge Raad van Adel resulteerde in het huidige wapen. De burgemeester vond dat maar wat kaal, en vroeg een hertogskroon en twee leeuwen als schildhouders aan. Aangezien elke historische onderbouwing hiervoor ontbrak werden die niet toegekend. Het ontwerp werd nog op een paar kleine punten aangepast (de leeuw werd dubbelstaartig, een tolhek werd toegevoegd), maar verder ongewijzigd verleend.

De burcht is het symbool voor Lobith. Hoewel het onzeker is of Lobith ooit een eigen wapen heeft gehad, is het wel als zodanig lange tijd gebruikt. Wel heeft in Lobith een versterkt tolhuis gestaan, dat als model voor het wapen kan hebben gediend. De toren kwam ook voor op het vaandel van de plaatselijke schutterij en het symbool zijn geweest van de H. Barbara.
Aangezien Lobith het voornaamste dorp was in de gemeente werd het grootste deel van het wapen in beslag genomen door de burcht. Als symbool voor de tolheffing werd door de Hoge Raad van Adel een tolhek toegevoegd.

De papegaaien zijn afkomstig uit het wapen van Van Rossum. De familie Van Rossum was in bezit van het (voormalige) kasteeltje de Boswaai te Herwen.

De leeuw en de dwarsbalken zijn afkomstig van het wapen van de familie Van der Horst. Johan van der Horst was maarschalk in dienst van de Hertogen van Kleef en kreeg de hoge heerlijkheid Herwen en Aerdt in 1609 in bezit.

Afbeeldingen


Literatuur: Zondervan, 1982f


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site