Holten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

HOLTEN

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 2001 Rijssen (2003 Rijssen-Holten)
Toevoegingen : -

I : 21 november 1898
"Gedeeld : I in sinopel de Maagd Maria met het Christuskind, II in keel 3 varkenskoppen van goud."

II : 21 november 1967
"Gedeeld : I in sinopel de Maagd Maria van natuurlijke kleur, zittende op een troon van goud, het hoofd gekroond van goud en omgeven door een nimbus van zilver, met haren van goud, gekleed van azuur en keel, met de rechterhand vasthoudende een schepter van goud, waarop een omgewende duif van zilver, met de linkerhand op haar schoot vasthoudend het Christuskind van natuurlijke kleur, het hoofd omgeven door een nimbus van zilver, met haren van goud, met de linkerhand vasthoudende een wereldbol van goud en de rechterhand opgeheven houdende, gekleed van zilver, II in keel 3 varkenskoppen van goud, getand van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Holten/Coat of arms (crest) of Holten

Oorsprong/verklaring

In het archief van de Hoge Raad van Adel, noch in het gemeentearchief zijn de achtergondgegevens van de aanvraag bewaardgebleven.

De afbeelding van Maria slaat op het voormalig kapittel van St Lebuinius te Deventer (zie ook Bathmen), en de varkenskoppen slaan waarschijnlijk op het belang van de varkenshouderij in de gemeente.

Op 5 februari 1949 verscheen er in het Holtens Nieuwsblad een versje met de 'betekenis' van het wapen:

Het wapen van Holten
In sinopel de maagd Maria met het Kindeke op schoot
En in keel drie varkenskoppen, op een achtergrond van rood1
Alles bij elkaar genomen wel een aardig tableau
En dat wapen kreeg nu Holten gratis en voor niets cadeau,2
Niemand heeft nog opgehelderd wat dat stelletje beduidt,
En daarom leg ik nu hieronder mijn bescheiden mening uit.
De Maagd Maria moet vertellen dat de Marke Holten reeds bestond
Voordat de hervormde godsdienst in ons land zijn aanhang vond
De kleine koppen zijn van varkens, die men ook wel biggen noemt,
En door deze tak van veeteelt is de plaats nog steeds beroemd
De grote kop symboliseert ons de drukke varkensmesterij,
En door deze tak van veeteelt krijgt Holten gauw haar slachthuis vrij.

1: in keel.. op een achtergrond van rood is rood op rood; het moet in goud... op een achtergrond van rood zijn
2: Aangezien Holten in 1898 minder dan 5000 inwoners had, hoefde geen leges betaald te worden

Afbeeldingen

Literatuur: Otten, 1957


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,323
  • Waarvan afbeeldingen: 14,747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site