Huybergen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HUYBERGEN / HUIJBERGEN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Woensdrecht
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"In azuur St.Hubertus, dragende op de rechterarm het kindeke Jezus, beiden met een nimbus om het hoofd, zittende in een gothische kerkboog en ter weerszijden vergezeld van een schildje, alles van goud; het rechterschildje beladen met 2 schuingekruiste bisschopsstaven, van boven vergezeld van een mijter, alles van azuur; het linker beladen met 4 zoomsgewijs geplaatste klaverbladen, en een vrijkwartier beladen met een leeuw, van het veld gescheiden door een kwartierstreep, alles van azuur."

NB : Er is geen tekst in het register, de tekening laat OLVrouwe zien en niet St Hubertus

Huibergen.jpg

II : 23 april 1964
"In azuur een gekroonde beeltenis van O.L.Vrouwe op een grond en in een Gothische nis met baldakijn, op de rechterarm het Christuskind dragend, alles van goud; van voren 2 schilden vasthoudend, welke op de grond rusten; rechts van goud met 2 schuingestelde elkaar kruisende kromstaven, de kromming naar buiten, in het schildhoofd vergezeld van een abtsmijter, alles van azuur; links van azuur bezaaid met leliën van goud met een vrijkwartier van azuur, beladen met 3 rechtsgewende wassenaars van zilver."

Wapen van Huybergen/Coat of arms (crest) of Huybergen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van een eind 15e eeuws zegel, waarop onder een laat-Gothische baldakijn O.L.Vrouwe met het Christuskind is afgebeeld, met de schildjes zoals in het nieuwe wapen. Deze schildjes zijn waarschijnlijk de schildjes van de heren of lichamen, waaraan Huijbergen ondergeschikt was.

Het linkerschildje is het wapen van het voormalige Wilhelmietenklooster te Huijbergen, gesticht in 1278 door de heren van Breda, in 1358 kwam het onder Bergen op Zoom en in 1847 is het opgeheven. De lelies zijn waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, de Franse ordezegels (waar de orde het meest voorkwam) voerden eveneens lelies.

Het andere schildje zou, op grond van heerlijke rechten, afkomstig moeten zijn van het klooster te Tongerlo. Dit klooster voerde echter 3 gouden kepers (zie Hoogeloon, Hapert en Casteren). Het wapen komt echter wel voor in een schepenbakszegel van Essen-Kalmthout (nu Belgie), die eveneens tot de kloosters van Huybergen en Tongerlo behoorde. In een 15e eeuws zegel staat een kromstaf, later ook 2 staven vergezeld van een onbekend figuurtje. De preciese oorsprong van dit schildje is nog steeds onduidelijk.

De O.L.Vrouwe is de patroonheilige van Huijbergen en de beide kloosters.

Op onverklaarbare reden is bij de bevestiging in 1817 St.Hubertus vermeld (Huybergen=Hubertus-bergen ?). Het tweede wapen is een verbetering van het eerste wapen.

Afbeeldingen


Literatuur: Smit, 1928


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,323
  • Waarvan afbeeldingen: 14,747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site