Kamperveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


KAMPERVEEN

Provincie : Overijssel
Opheffing  : 1937 IJsselmuiden (2001 Kampen)
Toevoegingen : -

I : 21 februari 1930
"Doorsneden : I in azuur een plompeblad van zilver, gekantonneerd door 4 liggende blokjes van hetzelfde, II in goud een halve leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, uitkomende uit een golvende schildvoet van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms (crest) of Kamperveen

Oorsprong/verklaring

In 1924 wendde de gemeenteraad zich voor de eerste keer tot de Hooge Raad van Adel voor een wapen. De Raad komt daarop met een advies voor een soort sprekend wapen; een doorsneden schild, afgeleid van het oude wapen van Kampen, met onder tien staande zilveren turven (veen). De gemeenteraad heeft de turven echter niet geaccepteerd, aangezien er in Kamperveen nooit verveningen zijn geweest. Dit werd als antwoord aan de Raad gestuurd. Tevens stelde de gemeenteraad zelf een onderzoek in, wat in 1925 weer naar de Raad van Adel werd gestuurd.

In de daaropvolgende discussie ging het vooral óf er veen was in Kamperveen, en óf er ooit turfwinning/vervening had plaatsgevonden. Dat laatste waarschijnlijk niet, maar er was wel veen in de grond. De benaming -veen werd ook bestreden en verklaard als afgeleid van het Friese -fenne of -finne, wat laaggelegen weiland zou betekenen. En dus geen veen. Het rapport van de gemeente haalt hierbij een 17e eeuwse kroniek aan, die spreekt van Campervenne. De Hoge Raad van Adel komt daarop in een antwoord met een aantal oudere oorkondes, waaronder een uit 1347 waarin het gebied benoemd wordt als 'veenlanden'. Ook komt de Raad met oudere Friese verklaringen, waarin ook het Friese woord -fenne moeras of veenland kan betekenen.

De gemeenteraad kwam in hetzelfde schijven van 1925 ook met een nieuw voorstel, namelijk een schuingedeeld schild, met in I in blauw een plompeblad van rood vergezeld van 7 liggende gouden blokjes en in II een gouden veld met een leeuw van rood op een groene golvende zee. Het wapen gedekt met een koningskroon.

De blokjes (géén turven) en het plompeblad waren een verwijzing naar het wapen en de vlag van Friesland en het feit dat de Friezen Kamperveen gestischt zouden hebben. De leeuw zou slaan op de voortdurende strijd tegen het water. De kroon omdat het wapen in het Koninkrijk zou worden verleend.

De Hoge Raad van Adel ging hier niet mee accoord. Mede omdat de beschrijving vaag was en er geen tekening was bijgevoegd. De vraag was of de Friezen inderdaad de eerste bewoners waren en of daarom de Friese symbolen (in Overijssel) gebruikt zouden kunnen worden. En de strijd tegen het water was bepaald niet uniek voor Kamperveen. Het geheel zou lijken op een combinatie van de provinciewapens van Friesland en Zeeland..
Tenslotte werd een koningskroon alleen aan een aantal steden met bijzondere historische rechten verleend en niet aan een kleine plattelandsgemeente.

In 1926 werd alsnog een tekening gestuurd, die nogal afweek van de oorspronkelijke beschrijving (de hierboven genoemde beschrijving is correct), maar dat veranderde de positie van de Hoge Raad van Adel niet.

Uiteindelijk is het verleende wapen een soort compromis. Wel Friese symbolen en de leeuw in het water, maar op een betere heraldische manier weergegegeven. Het duurde echter nog 5 jaar voor het wapen daadwerkelijk werd verleend.

Het voorstel met de turven heeft in 1925 veel commotie opgeroepen, niet alleen in Kamperveen. Een berichtje hierover verscheen in de Leeuwarder Courant op 29 januari 1925. In het Zalt-Bommelsch Nieuws- en Advertentieblad van 9 oktober 1925 wordt, bij de verlening van het nieuwe wapen van Gameren, gemeld dat Gameren een beter wapen had gekregen dan de turven van Kamperveen... (een wapen wat op dat moment dus alleen nog een ontwerp was).

In de statenzaal van Overijssel in Zwolle wordt een ander wapen afgebeeld. Dit wapen was ontworpen rond 1890 voor de nieuwe zaal, maar blijkbaar is het uiteindelijk niet verleend. Het wapen geeft in de bovenste helft 2 gaande leeuwen in een met blokjes bezaaid veld, en onder in rood een gouden boerenwagen. De bovenste helft lijkt het wapen van Frieslân (Friesland), de onderste is een lokaal symbool. Waarom voor Friesland gekozen is, is niet bekend.

Wapen van Kamperveen/Coat of arms (crest) of Kamperveen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Brievenboek Hoge Raad van Adel, 1925, 1926


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,213
  • Waarvan afbeeldingen: 12,959

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site