Kapelle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Kapelle/Arms (crest) of Kapelle

Het wapen van 1818
Wapen van Kapelle/Arms (crest) of Kapelle

Het wapen van 1950
Wapen van Kapelle/Arms (crest) of Kapelle

Het wapen van 1970
KAPELLE

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Loading map...


Official blazon
Dutch
  • (1818) Gevierendeeld, het eerste en vierde van zilver beladen met een kerk in natuurlijke verwen, rustende op een onderstuk van rood, beladen met het getal 14 in Romeinscheletters van goud; het tweede en derde van goud beladen met een zwarte keper en drie zwarte sterren met zes punten, geplaatst 2 en 1.
  • (1950) Gevierendeeld : I in zilver een kerk in natuurlijke kleuren met een schildvoet van keel, waarin het getal 14 in Romeinse cijfers van goud, II in goud een keper van sabel, vergezeld van 3 zespuntige sterren van hetzelfde, geplaatst 2 en 1, III in sabel 3 kepers van zilver, waaroverheen in het schildhoofd een barensteel met 3 hangers van keel, IV in zilver een everzwijn van sabel, lopend over een grasgrond van natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
  • (1970) Gevierendeeld : I in keel een verkort schuinkruis van goud, II in goud een keper van sabel, vergezeld van 3 zespuntige sterren van hetzelfde, III in sabel 3 kepers van zilver, waaroverheen in het schildhoofd een barensteel van keel, IV in zilver een everzwijn van sabel op een losse grond van sinopel; een hartschild van zilver met ee kerk met aan de rechterzijde een toren van keel, en met daken van azuur, staande op een schildvoet van keel, met het getal 14 in Romeinse cijfers (XIIII) van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 15 juli 1818 en gewijzigd op 25 januari 1950 en 8 mei 1970.

De kerk is sprekend voor Kapelle, de oorsprong van het getal 14 is echter onbekend. Dit wapen werd al in de 17e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd.

De keper met de sterren is het oude wapen van de heerlijkheid Biezelinge, dat zelf nooit een eigen gemeente is geweest.

De overige kwartieren zijn gelijk aan de wapens van de opgeheven gemeenten Eversdijk (everzwijn), Schore (kepers met barensteel) en Wemeldinge (kruis).

In het archief van de Hoge Raad van Adel bestaat een uitgebreide correspondentie over het wapen van Kapelle. Bij de aanvraag van het wapen van 7 maart 1815 wordt vermeld dat het wapen van Kapelle een kerk is en van Biezelinge een keper, zoals op de wapenkaart in de Cronijk van Zeeland. Verder wordt er melding gemaakt van een zegel met een gevierendeeld wapen namelijk I en IV Kapelle, II en III y6Maalstede (wapen een St. Andrieskruis, waarover een dwarsbalk, zie Baarsdorp), samen met het wapen van de Heer Pieter Tuyl van Serooskerke, heer van Kapelle en Biezelinge rond 1600 (wapen : drie brakkenkoppen, geplaatst 2 en 1, zie Serooskerke (Schouwen)). Aangezien het slot Maalstede niet meer bestond en de familie Tuyl niets meer met de gemeente te maken had, werd het wapen als gevierendeeld schild Kapelle en Biezelinge aangevraagd.

Het wapen werd vervolgens door de Hoge Raad van Adel vastgesteld als alleen Kapelle, bovendien werd het wapen van Kapelle Duiveland toegekend. De gemeente stuurde vervolgens op 13/8/1817, 17/9/1817 en 15/12/1817 brieven waarin met verontwaardiging werd gesproken dat de gemeente nog geen wijziging van het wapen had ontvangen. Na een bevestiging van een mondelinge afspraak (brief 10/6/1818) werd uiteindelijk een nieuwe tekening ingezonden. Deze tekening werd uiteindelijk officieel verleend als wapen voor Kapelle (Beveland), waarna de gemeente in haar laatste brief van 5 augustus 1818 weigert om nogmaals de leges te betalen, aangezien die al voor het foute wapen betaald waren.

Afbeeldingen

Literatuur: Smallegange, 1696; Van den Bergh, 1878; Archief Hoge Raad van Adel , Schutte, 1976


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site