Decemberbanner.jpg

Luinjeberd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LUINJEBERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Gedeeld: I. in zilver een dorre boom op een grond, alles van groen; II. in goud een boom op een grond, alles van groen. Wapenspreuk: op een groen lint in gele kapitalen: "Regeneratio" (Wedergeboorte)."

Wapen van Luinjeberd/Coat of arms (crest) of Luinjeberd

Oorsprong/verklaring

De bomen komen naar alle waarschijnlijkheid uit het voormalige wapen van de grietenij (gemeente) Aengwirden (zie Gersloot). De groene boom kan als wedergeboorte gezien worden, als na de dorre wintertijd de gouden zonnestralen het nieuwe groen weer tevoorschijn roept.

Het wapen van Luinjeberd komt, evenals de wapens van Gersloot, Terband en Tjalleberd, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.


Literatuur: Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,005
  • Totaal aantal afbeeldingen: 0

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site