Maarssen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MAARSSEN

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : 2011 Stichtse Vecht
Toevoegingen : 1857 Maarssenbroek; 1949 Maarsseveen; 1954 Zuilen (ged); 1957 Tienhoven (Ut) (ged), Westbroek (ged, 1954 Achttienhoven (Utr),ged)

I : 7 juni 1818
"Van rood, beladen met zes goude lelien, geplaatst en orle, in het midden een schild van blauw, beladen met drie goude ruiten, staande 2 en 1. Het schild gedekt met eene goude kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmenden leeuw in natuurlijke kleur."

Coat of arms (crest) of Maarssen

II : 3 juli 1950
"In keel 6 gouden leliën, geplaatst 3:2:1; in een hartschild van azuur 3 gouden ruiten, staande 2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen en ter weerszijden gehouden door een leeuw in natuurlijke kleuren."

Coat of arms (crest) of Maarssen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gelijk aan het heerlijkheidswapen. Het komt als zodanig al voor in de 18e eeuw.

Volgens Sierksma kunnen de lelies afkomstig zijn van de heren van Amerongen, heren van Maarssen van 1477-1525 en van de heren van de Haar, die ruiten voerden.

Een andere mogelijkheid is dat het wapen afgeleid is van het wapen van Van Jutphaas. In het manuscript Gelre wordt voor Jan van Jutphaas een wapen genoemd met als omschrijving:
"Van goud, beladen met een hartschild van keel, vergezeld van 8 zoomsgewijs geplaatste lelies van azuur, geplaatst 3,2,2 en 1."

Het is niet onlogisch dat de heerlijkheid de kleuren van dit wapen heeft gewijzigd. De ruiten zouden dan inderdaad afkomstig kunnen zijn van de familie Van de Haar. Enig verband tussen Jan van Jutphaas en Maarssen is me echter niet bekend.

In het 18e eeuwse manuscript Schoemaker wordt als wapen een schild van keel, beladen met vier lelies vermeld. De oorsprong hiervan is niet bekend.

Na de samenvoeging met Maarsseveen is het wapen herbevestigd. Na de volgende samenvoegingen bleef het wapen ongewijzigd en werd niet opnieuw bevestigd.

Wapen van Maarssen/Coat of arms (crest) of Maarssen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Maarssen/Coat of arms (crest) of Maarssen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Maarssen/Coat of arms (crest) of Maarssen

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Maarssen/Coat of arms (crest) of Maarssen

Het wapen op een envelop 1987
Wapen van Maarssen/Coat of arms (crest) of Maarssen

Het wapen in de stad (bron)


Literatuur: vdBergh, 1878; Sierksma, 1962; Gelre, 1414


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site