Marum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MARUM

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 2019 Westerkwartier
Toevoegingen : -

I : 29 december 1928
"Gedeeld : I gedeeld 1) van keel, 2) in goud een dwarsbalk van azuur, II in sinopel een smalle golvende dwarsbalk van zilver, vergezeld van boven van een klaverblad van zilver, beneden van een korenschoof van goud, in den schildvoet van zilver een drieberg van sinopel Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Marum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van het geslacht Ewsum (I), de geografische ligging (II) en de schildvoet zou een afleiding zijn van een gedeelte van de gemeente, Trimunt geheten (Tres Montes).

Het geslacht Ewsum verkreeg in 1531 de grietenij Marum. De familie woonde op de burcht Nienoord te Midwolde, wat destijds ook onder Marum viel. Het wapen van het geslacht is identiek aan dat van Tamminga, zoals het voorkomt in het wapen van Roden.

De geografische ligging van de gemeente wordt afgebeeld door het Wolddiep (of Ouddiep) gaande door agrarisch gebied.

In Trimunt stond een benedictinessenklooster, later een cistercienserklooster, maar dat heeft weinig invloed gehad op de geschiedenis van de gemeente. Of de naam echt van Tres Montes afgeleid is is ook niet zeker.

Wapen van Marum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Marum/Coat of arms (crest) of Marum

Briefhoofd

In eerste instantie had de gemeente een gevierendeeld wapen aangevraagd, met het wapen van Ewsum in 1 en 4, en in 2 een gouden korenschoof op een groen veld, en in 3 in een blauw veld een golvende dwarsbalk, boven en onder vergezeld van een klaverblad, alles van zilver. En als schildvoet de drie bergen.

De Hoge Raad van Adel gaf in een antwoord van 4 oktober 1928 aan dat ze acccoord ging met de elementen in het wapen, maar dat het gevierendeelde schild wel erg druk was. De Raad kwam vervolgens met het voorstel, zoals later ook aangenomen. Als alternatief gaf de Raad nog aan dat het linkerveldd boven blauw en onder groen kon zijn, waarbij de Raad zich mee rhield aan de kleuren van het oorspronkelijke voorstel.

De gemeente ging blijkbaar meteen accoord met het nieuwe wapen, aangezien het al in december 1928 werd verleend.

Van Noordwijk en Nuis-Niebert zijn ook dorpswapens bekend.

English

The arms are a combination of the arms of the Ewsum family, the geographical situation of the village and in the base a small mountain symbolising the Trimunt area (Tres Montes, three mountains) in the municipality.

The Ewsum family acquired the Marum Estate in 1531. The family was living in the Nienoord castle in Midwolda, which at the time belonged to Marum. The family arms also form part of the arms of the Roden municipality.The dexter half shows the Wolddiep (or Ouddiep) river flowing through rich fields, symbolised by the garb and trefoil.Whether the Trimont area is indeed derived from Tres Montes is not sure. There used to be a convent in Trimunt, but the convent had little influence in the history of the village.


Literatuur: Sierksma, 1962; Informatie gemeente Marum; anon. 1957


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site