Megen, Haren en Macharen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Megen, Haren en Macharen/Arms (crest) of Megen, Haren en Macharen
MEGEN, HAREN EN MACHAREN

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Coupé, het eerste van lazuur beladen met een lambel met 3 pendants van goud, het tweede van goud. Het schild rustende tegen St.Petrus van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 18.

Het graafschap Megen vormde lange tijd een onafhankelijk graafschapje tussen Brabant en Gelre. Het huidige wapen komt al voor op zegels van Willem van Megen uit 1253. De kleuren waren destijds echter een rood schildhoofd op goud. De graven uit verschillende geslachten voerden vaak het wapen iets gewijzigd, zo voerde Graaf Jan I van Dicbier het Megen wapen gevierendeeld met Dicbier (3 molenijzers van keel op goud) en Maria van Brimeau voerde onder in het veld een adelaar (zie onderstaand zegel).

Van den Bergh geeft hetzeflde zegel uit de 17e eeuw, waarop een doorsneden schild, boven egaal, onder een adelaar. Het schild gedekt door een links gewende helm met als helmteken een hondekop.

Bij de bevestiging in 1817 werd het wapen afgeleid van het wapen van de schepenbank Haren, Macharen, Megen en Teefelen, waaraan de barensteel werd toegevoegd en de kleuren werden rijkskleuren. De heilige werd toegevoegd, maar abusievelijk omschreven als St. Petrus. De parochieheilige van Megen en Haren is echter St. Servatius, die eveneens meestal met een sleutel wordt afgebeeld.

Afbeeldingen

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
" Van goud met een schildhoofd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon met negen parels."

In het ontwerp is het oude stadswapen hersteld, gedekt door een gravenkroon. Het ontwerp is echter nooit uitgevoerd vanwege de opheffing van de gemeente.

In het wapen van Oss van 1994-2003 waren de schildverdeling en kleuren overgenomen van het wapen van Megen.

Sinds 1994 hebben Megen, Haren en Macharen ook dorpswapens.


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Van Ham, 1984; Brekel, 1992


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site