Middelburg (Zeeland)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Middelburg (Zeeland)/Arms (crest) of Middelburg (Zeeland)
MIDDELBURG

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch De Rijksadelaar, houdende op deszelfs borst een schild van keel, beladen met een dubbelde tooren van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817.

De naam Middelburg wordt wel verklaard als dat Middelburg tussen twee andere burchten op Walcheren in lag, namelijk tussen Domburg en Souburg. Het wapen zou dan ook een sprekend wapen zijn. De kleuren zijn waarschijnlijk afgeleid van het wapen van de burggraven van Zeeland in de 13e eeuw, die een leeuw van goud op een rood veld voerden. Overigens is het niet duidelijk of er echt een burcht heeft gestaan in Middelburg, of dat het een soort vluchtheuvel met versterking was. De Man gaat hier uitvoerig op in, maar betwist niet het sprekende karakter van het wapen, dat pas is ontstaan nadat Middelburg al lange tijd bestond.

De adelaar is waarschijnlijk afkomstig van Willem II, graaf van Holland en Rooms-koning. Willem voerde als Rooms-koning een enkelkoppige adelaar. Hij werd in 1282 in Middelburg begraven. Het wapen met de adelaar komt ook voor op een contrazegel van de stad uit 1299. Het zegel zelf vertoonde een gekanteelde poort met een ringmuur en een gekanteelde middel- en twee gedekte zijtorens. Boven de middeltoren een torenwachter, in de rechterhand een vork, in de linker een hoorn, op de spitsen der beide zijtorens een vogel.

In de loop der eeuwen werd de adelaar zowel eenkoppig, als tweekoppig afgebeeld. Op het oude bordes van de stad werd het wapen ook afgebeeld met twee schildhoudende leeuwen. Dit bordes is in 1756 veranderd. De tweekoppige adelaar komt pas voor na 1500 en is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van de toenmalige keizer Maximiliaan. In de stad was een rechtscollege gevestigd van het Roomse Rijk. Waarschijnlijk voerde dit college de dubbele adelaar en de stad de enkele. De verschillende afbeeldingen werden een tijdlang door elkaar gebruikt.

De keizerskroon wordt voor het eerst vermeld in 1515. De kroon werd op een vaan geplaatst, niet op het wapen. Het is de kroon van keizer Maximiliaan. De kroon is nooit door de keizer aan de stad verleend; de stad gebruikte de kroon alleen om de bijzondere positie van de stad aan te geven.

De afdeling voorlichting gaf begin 90er jaren brochures uit met een foutieve afbeelding, namelijk een adelaar in natuurlijke kleur en niet de Rijksadelaar (zie afbeelding onder)

Afbeeldingen


Het wapen (met varianten) op suikerzakjes:

Literatuur: vdBergh, 1878; Folder gemeente Middelburg; Citters, 1856; De Man, 1894


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site