Millingen aan de Rijn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Millingen aan de Rijn/Arms (crest) of Millingen aan de Rijn
MILLINGEN AAN DE RIJN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Gelderland
Gelderla.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Gevierendeeld : I in zilver een leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van goud, met een zoom van sabel, beladen met 11 bezanten van goud, II in goud een kruis van sabel, III in keel een kruis van goud, IV in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 22 november 1947.

Het wapen is een combinatie van de wapens van de volgende families die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de gemeente : I van den Berg/Bergh, II van Bijlandt/Bylandt, III van Lijnden en IV van Arkel.

De heerlijkheid Millingen was in de 13e eeuw in het bezit van de familie Van Bylandt. In 1340 trouwde Sophia, Vrouwe van Byland en Millingen met Willem, Heer van den Berg(h) en zo kwam de heerlijkheid dus in het bezit van de heren (later graven) van den Berg(h). In 1365 gaf Willem de heerlijkheid in onderpand voor de bruidschat van zijn dochter, voor haar huwelijk met Johan, heer van Lijnden. Hun dochter Elisabeth trouwde met Otto van Heukelom uit het Huis Arkel. Rond 1430 gaf Otto de heerlijkheid terug aan Willem van den Berg (een achterkleinzoon van de eerder genoemde Willem). De heerlijkheid bleef in het bezit van de familie tot het einde van de 18e eeuw. De ook in de gemeente gelegen heerlijkheid Zeeland was eveneens een bezitting van de familie van den Berg(h).

Het eerste, voornaamste, kwartier vertoont dus het wapen van den Bergh vanwege de lange geschiedenis met de familie, het tweede het wapen van de oudste heren en het 3e en 4e de wapens van de families die de heerleijheid tijdelijk in hun bezit hadden.

De gemeente had al op 6 februari 1929 een verzoek tot het mogen voeren van een wapen ingediend. Het wapen vertoonde twee takjes en twee natuurlijke lelies, waarvan één bloeiend (zie onder). De gemeente voerde dit wapen al onofficieel sinds het midden van de 19e eeuw. De oorsprong was echter totaal onbekend. Het wapen werd niet geaccepteerd door de Hoge Raad van Adel.

Op 16 mei 1929 vroeg de gemeente een nieuw wapen aan met symbolen van de voornaamste middelen van bestaan in de gemeente, namelijk landbouw, scheepsbouw en visserij, en de baksteenindustrie. Dit werd weergegeven door een doorsneden schild, met de bovenste helft gedeeld met drie korenaren en een gekruiste klimkhamer en tang, en in de benedenhelft een rivier met sleepboot en zalm, en op de oever een steenfabriek, zie onder.

Dit ontwerp werd evenmin goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel, die daarop met een tweetal voorstellen kwam, waarin de wapens van de voormalige bezitters werden gecombineerd. In het eerste voorstel was het wapen Bergh gevierendeeld met Bijlandt, in het tweede voorstel was Bergh in I en IV geplaatst, in II Bijlandt en in III gedeeld Lynden en Arkel.

Door lang aarzelen bij de gemeente en de oorlog, werd het nieuwe wapen, iets gewijzigd tov de voorstellen van 1929 in 1947 verleend.

Afbeeldingen

Literatuur: Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/47


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site