Muiden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Muiden/Arms (crest) of Muiden
MUIDEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met een fasce van zilver. Het schild gehouden door een meerman en eene meermin. (NB : De meerman en -min zijn van natuurlijke kleur, de meermin houdt een spiegel, de meerman een drietand in de vrije hand, over de staarten en onder het schild hangt een lint van wit met het opschrift Sig.Opp.Mudensis. Het schild bovendien gedekt met een schelp, waaruit een struik komt, alles van goud)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816.

De meerman en - min zijn afkomstig van een oude sage, waarbij een meerman uit de Zuiderzee opdook en de profetische woorden sprak 'Mude zal Mude bliven, maar Mude zal noit becliven'. De betekenis van deze woorden is onduidelijk, maar waarschijnlijk betekent het dat de stad niet verloren zal gaan, maar wel de sleutelpositie tussen Utrecht en de zee.

Het wapen stelt misschien de Vecht voor, de kleuren kunnen afgeleid zijn van de Hanze waartoe de stad behoorde. De oudste stadszegels vertonen een kogge tussen twee torens, zie onder. Latere, 18e eeuwse, zegels vertonen het gehele wapen.

Het wapen wordt, in kleur, ook afgebeeld op een kaart van Bleau van 1650 (zie onder). Van Ollefen en Bakker noemen echter aan het eind van de 18e eeuw een blauwe balk in zilver als wapen.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBergh, 1878; Sierksma, 1980


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site