Nieuwkuijk

From Heraldry of the World
(Redirected from Nieuwkuyk)
Jump to navigation Jump to search


NIEUWKUIJK

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1935 Vlijmen (1997 Heusden)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur, beladen met een molenrad, en chef van goud. Op het schild een staande lam, van agteren verzeld door twee geestelijke personen. "

NB: het rad is van goud; de rechterpersoon is gekleed van sabel en draagt een hoed van keel; de linker is gekleed van keel en draagt een mijter van goud en in de linkerhand een staf van goud.

Coat of arms (crest) of Nieuwkuijk

Oorsprong/verklaring :
Nieuwkuijk was een heerlijkheid van de graven, later hertogen, van Hoogstraten. Het gebied kwam in 1650 bij Brabant. De heerlijkheid had sinds 1383 een eigen schepenbank.

Van de schepenbank is een zegel bekend uit 1610-1654. Op het zegel staat een schild met twee raderen. Het schild is geplaatst tegen twee figuren, de rechter de H. Johannes de Doper met een lam en de linker de H.Lambertus met een kromstaf. Een tekening van dit zegel werd, zonder de kleuren te noemen, ingestuurd door de burgemeester in 1816. Het wapen werd vervolgens in rijkskleuren verleend. Abusievelijk werd hierbij een rad weggelaten.

De raderen zijn afkostig van het wapen van de familie Van Wijck, die van 1383-1583 heren van Nieuwkuijk waren. Het familiewapen was van sabel, met in het schildhoofd twee raderen van keel (zie Wijk en Aalburg). Dit familiewapen is later gaan fungeren als heerlijkheidswapen en kwam als zodanig voor in de wapens van de latere heren. De H. Johannes de Doper is de parochieheilige van Drunen (waartoe Nieuwkuijk kerkelijk behoorde) en de H.Lambertus is de patroonheilige van de kapel van Nieuwkuijk.

Wapen van Nieuwkuijk/Coat of arms (crest) of Nieuwkuijk

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Nieuwkuijk/Coat of arms (crest) of Nieuwkuijk

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"In sabel een zesspakig rad van goud; en een schildhoofd van goud."

Coat of arms (crest) of Nieuwkuijk

In dit voorstel zijn de kleuren hersteld in de oorspronkelijke kleuren, maar is de compositie gehandhaafd. Eventueel zijn de beide heiligen nog als schildhouder toe te voegen.


Literatuur: Brekel, 1993a


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site