Noordenveld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NOORDENVELD

Provincie : Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1998 Norg, Peize, Roden

I : 25 juni 1999
"in sinopel een klaverblad van goud en een schildzoom, geblokt van sabel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Wapen van Noordenveld/Coat of arms (crest) of Noordenveld

Oorsprong/verklaring

De ligging van de huidige gemeente Noordenveld in historisch-geografisch perspectief. De naam van de gemeente is gebaseerd op het voormalige dingspel Noordenveld, waartoe verder nog Eelde en Vries behoorden (thans met Zuidlaren in één nieuwe gemeente verenigd). Het dingspel is duidelijk ontstaan in verband met de ligging: aan vrijwel alle zijden werd het gebied omsloten door veen. Dit veen is thans grotendeels verdwenen door ontginningen van de vroege middeleeuwen (aan de noordzijde van de gemeente, waar nu de madelanden van Peize en Roden liggen) tot in de negentiende eeuw. Dit gegeven geeft ook samenhang aan de historische ligging van de huidige gemeente Noordenveld; ook Peize werd aan de zuidzijde door een kleiner veengebied van Vries afgesloten. Aan deze ligging herinneren nog vele toponiemen in de gemeente: Roderwolde, Foxwolde, Leutingewolde, Eenderveen, Veenhuizen, Het Veen, Witteveen, 't Wold en Peizerwolde, om slechts enkele te noemen. Dit kenmerk, dat alle drie de voormalige gemeenten verbindt (en voor geen andere Drentse gemeente opgaat), wordt gesymboliseerd door een zwarte schildzoom.

Verschillende toonaangevende geslachten die in de middeleeuwen binnen de grenzen van de huidige gemeente gevestigd waren, voerden een schildzoom in hun wapen. Het wapen van de familie Van Norg vertoont in zilver vijf rode schuinbalken met een zwarte schildzoom, beladen met acht gouden penningen. Het wapen van Peize kent een klimmende leeuw en een schildzoom met negen penningen. Het wapen Van Norg is identiek aan dat van het verwante geslacht De Vos van Steenwijk en aan dat van een tak van de familie Hidding. Leden van de familie Hidding waren in de vijftiende eeuw beleend met Mensinge te Roden, voordat dit leen aan de familie Van Ewsum kwam. In alle drie de voormalige gemeenten vinden we dus de (zwarte) schildzoom in vooraanstaande middeleeuwse geslachten terug. Omdat de schildzoom in eerste instantie naar de ligging van de huidige gemeente verwijst en de herinnering aan de geslachtswapens slechts secundair is, worden de penningen achterwege gelaten.

De beslotenheid van Noordenveld door het veen is vanzelfsprekend al eeuwenlang geen realiteit meer. Tegenwoordig is de gemeente gunstig gelegen te midden van de stedendriehoek Drachten-Assen-Groningen en is er veel forensenverkeer. Dit wordt weergegeven door de zwarte schildzoom te breken door middel van witte blokjes. Hierdoor wordt het wapen in zekere zin geopend naar alle zijden.

De laaggelegen landen in het noorden worden gesymboliseerd door het klaverblad. De zandgronden in het zuiden kunnen op verschillende wijze uitgedrukt worden, bijv. door de kleur goud. Door een groen klaverblad op goud te plaatsen zou het noorden van de gemeente echter te veel nadruk krijgen.. Door de verwisseling van kleuren is ook iedere verwijzing naar het nieuwe wapen van de gemeente Meppel (op goud o.a. drie groene klaverbladen) te vermijden. De drie bladeren symboliseren tevens de drie oude gemeenten.

In 1999 publiceerde A. Daae een ontwerp wat hij had gemaakt, maar wat niet was gerealiseerd:

Wapen van Noordenveld (ontwerp)

Het spoor van de rechtsvoorgangers van de drie dorpen gaat terug tot in de l2e eeuw waarin sprake is van de families Peyse, Norch ter plaatse en de Van Ewsums te Roden. Om de herinnering aan deze drie families levendig te houden is gekozen voor het wapen van de Van Ewsums en de zoom van de Norchen en Peyses.


Literatuur: Informatie van het Drents Heraldisch College; Daae, 1999


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site