Obbicht en Papenhoven

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


OBBICHT EN PAPENHOVEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1982 Born (2001 Sittard-Geleen), Stein (Limburg)
Toevoegingen : -

I : 21 november 1888
"In azuur onder eene dubbele gothische nis van zilver, rechts de H. Maagd in natuurlijke kleur, met kleed, kroon en nimbus van goud, dragende op den linkerarm het kind Jezus, met kleed en nimbus van goud, houdende in de linkerhand een wereldbol van goud, links de H.Willebrordus in natuurlijke kleur, met kleed, mijter en nimbus van goud, houdende in de rechterhand het model eener kerk en in de linkerhand een bisschopsstaf, alles van goud; aan den middenpijler van den gothische nis, door een koord van keel verbonden, een schuins geplaatst schildje van goud met een schildhoofd van hermelijn."

Coat of arms (crest) of Obbicht en Papenhoven

Oorsprong/verklaring

Het wapen bestaat uit de parochieheiligen van Obbicht (de H. Maria) en Papenhoven (St Willebrordus). Het bijschildje is, in rijkskleuren, het wapen van de familie Van der Donck.

De eerste vermelding van het dorp Obbicht is in een acte uit 895. Obbicht lag eertijds op de rechteroever van de Maas, maar door overstromingen werd dit dorp verwoest. De naam Obbicht is toen overgegaan op het aan de andere oever gelegen Overbroek.

Obbicht was een vrije Rijksheerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie. De heren hadden een leenverband met Gelre en Loon, maar waren feitelijk onafhankelijk. Pas bij het verdrag van Fontainebleau op 8 november 1785 kwam Obbicht bij de Republiek de Nederlanden.

De oudste heren van Obbicht noemden zich van Biecht, en zijn bekend van de slag bij Baesweiler uit 1371. Ene Jan van Biecht zegelde destijds met een wapen waarop 3 dwarsbalken, waarover 3 valken.

Na hen kwamen de heerlijke rechten in het bezit van de volgende geslachten: Heinsberg en Blankenberg, Van der Marck, van Born, van Haren, van Petersheim en in de eerste helft der 15e eeuw aan Van der Donck (1429-1542).

Het wapen Van der Donck bestond uit een doorsneden schild, boven hermelijn, onder van goud. Na de Van der Doncks kwam de heerlijkheid in het bezit van de geslachten van Vlodrop, van Bronckhorst en Batenburg, van Bentinck, van Leerodt, de Monts en tenslotte in 1779 van het geslacht de Paludé uit Luik. In 1790 overleed de laatste heer van de Paludé en zijn zwager JJD Delheid was de laatste heer.

De patroonheilige is de H. Willebrordus.

De schepenbank voerde al in de 15e eeuw een zegel, dat waarschijnlijk bij overstromingen verloren is gegaan. In 1527 was een nieuw stempel in gebruik dat tot de Franse Revolutie is gebruikt. Het vertoont twee Gothische nissen naast elkaar, in de rechter staat Maria met het kind, in de linker de H. Willebrordus. Onder beide nissen een wapenschild, met het wapen Van der Donck, oftewel het huidige gemeentewapen. Vergelijk voor het wapen Van der Donck ook Sevenum.

Wapen van Obbicht en Papenhoven/Coat of arms (crest) of Obbicht en Papenhoven

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Papenhoven komt steeds samen met Obbicht voor, ook al vormde het een aparte heerlijkheid. Over een schepenbank te Papenhoven is niets bekend. Kerkelijk viel Papenhoven onder Grevenbicht. De patroonheilige is de H. Catharina.

De oudst bekende afdruk van het zegel dateert volgens Frankewitz en Venner pas uit 1614. Andere zegels worden ook door hen niet genoemd. Ook zij vermelden dat er een ouder zegel bestaan moet hebben, maar daar is geen afdruk van bewaard gebleven.


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Eversen en Meulleners, 1900; Sierksma, 1962; Frankewitz en Venner, z.j.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,323
  • Waarvan afbeeldingen: 14,747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site