Oijen en Teeffelen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Oijen en Teeffelen/Arms (crest) of Oijen en Teeffelen
OIJEN EN TEEFFELEN

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur, beladen met 2 klimmende geaffronteerde leeuwen, gescheiden door een pal; het wapen gedekt met het borstbeeld van een gemijterde bisschop, houdende een palm in de regter en den bisschopsstaf in de linkerhand, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 20 juli 1816.

Oijen was oorspronkelijk bezit van het kapittel van St.Servaas te Maastricht, die de heerlijkheid in 1338 verkocht aan Willem, heer van Boxtel. De ambtman van Maas en Waal stelde echter schout en schepenen aan. Oijen was sinds 1399 een Gelders leen. Teeffelen vormde tot 1810 samen met Haren en Macharen de sche­penbank van het Land van Megen.

Bij Keizerlijk Decreet van 14.5.1810 werden Oijen en Teeffelen samengevoegd tot een gemeente, doch eerst in 1814 werd het Gelderse Oijen bij Braband - later Noord-Brabant - gevoegd.

Van de heerlijkheid Oyen (Ooijen) zijn een aantal zegels bekend. Het oudste is bekend sinds 1399, maar is waarschijnlijk enkele decennia ouder. Het vertoonde de parochieheilige, St. Servaas. Een tweede zegel, daterend van rond 1400 vertoonde de heilige als schildhouder achter het gedeelde Gelders-Gulikse schild (zie Gelderland). Het derde dateert uit 1670 en was in gebruik tot 1674. Het vierde zegel is bekend vanaf 1687 tot het einde van de 18e eeuw en vertoont dezelfde voorstelling.

Aangezien in 1815 de burgemeester alleen een afdruk van het stempel stuurde, zonder de kleuren, werd het wapen in Rijkskleuren verleend.

Afbeeldingen

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
" gedeeld: I in azuur een omgewende, dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van het­ zelfde en getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel; in een hartschild van goud een sleu­tel van keel."

Wapen van Oijen en Teeffelen/Coat of arms (crest) of Oijen en Teeffelen

Dit wapen is dus het Gelders-Gulikse wapen, in de juiste historische kleuren, met als hartschild de sleutel van St. Servaas in de kleuren van het Land van Megen.

Literatuur: Brekel et al, 1992


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.504
  • Waarvan afbeeldingen: 14.926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site