Oldekerk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Oldekerk/Arms (crest) of Oldekerk
OLDEKERK

Country: Netherlands
Netherlands.jpg



Province: Groningen
Groningen (provincie).jpg



Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Doorsneden : I in goud eene kerk met aangebouwden toren aan de rechterzijde van keel, II gedeeld A in azuur een adelaar van goud, getongd, gebekt en gepoot van keel, B in zilver een, op een uit den schildvoet oprizenden berg van sabel geplant kruis van keel, vergezeld van weerszijde van een schamel van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 9 oktober 1930.

De gemeente is in 1811 ontstaan als afsplitsing van Grootegast. Pas in het begin van deze eeuw werd een poging gedaan een wapen aan te vragen.

De gemeente omvatte de drie dorpen Oldekerk, Niekerk en Faan, en in het wapen zouden elementen van die drie dorpen opgenomen moeten worden.

Voor Oldekerk werd de kerk opgenomen. De kerk heeft bestaan tot 1623. Er zijn echter geen afbeeldingen van bekend, zodat er een willekeurige kerk in het wapen is afgebeeld.

De adelaar komt van het wapen van de familie Aldringa. De Aldringa´s bewoonden de Aldringaheerd te Niekerk. De oudste vermelding van een Aldringa als jonker van Niekerk dateert uit 1632. Verschillende Aldringa's bewoonden de Aldringaheerd sinds de 17e eeuw.

Faan wordt vertegenwoordigd door het wapen van de familie Millingha, die een huize in Faan bewoonden. Het wapen is ontleend aan een zegel uit 1643 van Claes van Millingha.

Afbeeldingen


Literatuur: Visser en Buist, 1992; Aanvraag door de gemeente Oldekerk, dd 6 december 1929.


Portaal Nederlandse Overheidsheraldiek



Portaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)



  • Totaal aantal pagina's: 17.502
  • Waarvan afbeeldingen: 14.924

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)





Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site