Oldenzaal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Oldenzaal/Arms (crest) of Oldenzaal
OLDENZAAL

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Overijssel
Overijssel.jpgLoading map...


Official blazon
Dutch Van lazuur, beladen met een kruis van goud in de bovenste regterhoek is geplaatst het borstbeeld eens bisschops van goud en gekeerd ter linkerzijde van het schild. Het schild gedekt met eene kroon van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 november 1819.

Het wapen is volgens de traditie geschonken door Balderik, bisschop van Utrecht van 918 tot 975 en stichter van het kapittel te Oldenzaal. Echter, de heraldiek stamt pas uit het eind van de 11e eeuw en stadswapens verschijnen niet voor het begin van de 13e eeuw. Hij heeft het wapen dus zeer zeker niet geschonken. Het kruis is waarschijnlijk het wapen van het Sticht Utrecht en de bisschop kan óf Balderik voorstellen, of een willekeurige bisschop (voor Utrecht).

Van den Bergh noemt 3 zegels, het eerste uit 1260 en 1274, beladen met St.Maarten te paard met de bedelaar (Sint Maarten is de patroonheilige van het Aartsbisdom Utrecht), de beide andere (1528 en 18e eeuw ) vertonen het wapen. Het is dus te verwachten dat het wapen dateert uit de 15e if begin 16e eeuw. Het kan ook zijn dat het al verleend is bij de verlening van de stadsrechten (midden 13e eeuw), al spreken de oude zegels dat dus tegen.

De kleuren zijn waarschijnlijk ooit zilver op rood geweest, de kleuren van het Aartsbisdom (zie ook onder), en later gewijzigd aangezien bij de aanvraag van het wapen in 1814 de stad geen kleuren had opgegeven. Het wapen werd daarom in Rijkskleuren verleend.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site