Ommen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


OMMEN

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1923 Ambt Ommen, Stad Ommen

I : 24 december 1955
"In azuur een vrouwelijke heilige - de H.Brigida van Kildare, patrones van Ierland - houdende in de rechterhand een palmtak, alles van zilver, vergezeld rechts van een omgewende leeuw en links van een adelaar waarboven een achtpuntige ster, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Ommen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan het oudst bekende zegel van de stad Ommen. Hierop stond al de H.Brigida van Kildare, vergezeld van een leeuw, ster en adelaar.

Zie verder bij Stad Ommen.In 1925 richtte de gemeenteraad van Ommen zich tot de Hoge Raad van Adel met het verzoek het aloude wapen van de stad Ommen verder te mogen voeren. Hierbij werd echter niet het verleende wapen van Stad Ommen bedoeld, maar een afbeelding afgeleid van het oudste zegel van Ommen.

De beschrijving van het ontwerp was alsvolgt :
"In goud, staande op een drieberg van groen en vergezeld van twee daarop rustende wapenschilden, een vrouw, gekleed in middeleeuwsch gewaad van blauw met witte sluier, houdende in de rechterhand een gouden boek alsmede een groene palmtak, welke tegen den rechterschouder rust; in de beide handen riemen van natuurlijke kleur, waaraan bevestigd zijn een schild ter rechterzijde en een schild ter linkerzijde. Het rechterschild voert in blauw een rood getongde en genagelde gouden leeuw, het linkerschild eveneens in blauw een rood getongde en genagelde arend. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf fleurons".

Wapen van Ommen

Het wapen was dus sterk gebaseerd op het oude wapen van Stad Ommen, met een betere beschrijving van de heilige en een betere kleurschakering van de beide wapendieren. De Hoge Raad van Adel ging niet accoord met het nieuwe ontwerp. Ook was de Raad het niet eens met de omschrijving dat dit het oude wapen van de stad Ommen zou zijn. De oude zegels geven de de heilige weer zonder schild, of als schildhouder met twee schildjes voor zich. Dus nooit óp een schild.

In de tijd tussen de afwijzing en het verlenen van het wapen in 1955 zijn nog een aantal alternatieve ontwerpen besproken, namelijk een gedeeld schild met de adelaar en de leeuw, met de heilige als een schildhouder; en een gedeeld schild met rechts doorsneden de leeuw en de adelaar en links de heilige, zie afbeeldingen hieronder. Uiteindelijk kwam de Hoge Raad van Adel met het uiteindelijk verleende compromis.

Wapen van Ommen/Coat of arms (crest) of Ommen

Altenatieve voorstellen van 1955
Wapen van Ommen/Coat of arms (crest) of Ommen

Wapen van Ommen/Coat of arms (crest) of Ommen

Huisstijl 198 en 1995


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,323
  • Waarvan afbeeldingen: 14,747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site