Purmer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Purmer/Arms (crest) of Purmer
DIJKBESTUUR VAN DE PURMER
(Waterschap)

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Zijnde een schild beladen met een vrouwenbeeld in haar natuurlijke kleur, houdende een dieplood in de hand; het schild gehouden door twee melkboerinnen en gedekt met een emmer.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 11 maart 1818.

Dit wapen houdt de herinnering levendig aan de legende van het "Purmer-zeewijf", ook wel "groenwijf" genoemd, een meermin, die in 1403 bij een hevige overstroming uit de Zuiderzee in het Purmermeer zou zijn geraakt.
Op zekeren dag, aldus de legende, bevonden zich enige melkstertjes met hun schuitjes op het meer, toen zij "een wilt ende ongetammet wijf sagen drijven ende swemmen". Hevig verschrikt roeiden zij eerst weg, maar geraakten al spoedig aan de verschijning gewend, durfden haar te naderen en tenslotte zelfs te overmeesteren en met geweld in een der schuitjes trekken.
"Sij brochtense binnen Edam", alwaar zij gereinigd, gespijzigd, gekleed, maar tevens terdege bewaakt werd, want "nochtans was sij altijd neerstig ende daer op ut am int water te wezen".
Van heinde en verre kwam men naar het vreemde schepsel kijken, hetgeen natuurlijk den braven Edammers geen windeieren legde. Dit begrepen ook de Haarlemmers, die deswege een verzoek aan het stedeke Edam richtten "om dit wijf te hebben, om der nieuwicheijts willen". Merkwaardigerwijze werd dit verzoek ingewilligd en het groenwijf verhuisde naar de Spaarnestad; "ende daer wesende leerde sij spinnen ende leefde menich jaer ende starf ten lesten ende worde opt Kerchof begraven, om des willen, dat sij dicwils dat H. Cruijce eer ende reverentie dede".

Afbeeldingen

Literatuur: -


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site