Rhoon

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Rhoon/Arms (crest) of Rhoon
RHOON

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Gegeerd van goud en keel van 5 stukken.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Rhoon werd rond 1200 gesticht op een zandplaat in de Oude Maas. Graaf Dirk VII van Holland beleende in 1299 Biggo van Duyveland met deze plaat. Biggo liet de plaat bedijken en stichtte de heerlijkheid Rhoeden, de voorloper van het huidige Rhoon. Zijn familie liet in 1432 een kasteel bouwen in het dorp, nadat het oude huis was vernietigd in de St. Elisabethsvloed. De familie bleef tot 1683 in bezit van de heerlijkheid.

Het wapen is afgeleid van het familiewapen van Van Duiveland (later Van Rhoon), vergelijk ook een aantal Zeeuwse wapens, zoals Duiveland en enkele daarin opgegane gemeenten. Ook nadat de familie de heerlijkheid had verkocht, bleef het oude wapen in gebruik.

Wapen van Rhoon

Het wapen in de Nederlandsche Stads-en Dorpsbeschrijver (1793)

Er bestaat echter nog een legende over het wapen; bij de uitgifte van de eerste grond werd een nest jonge brakjes (honden) gevonden. Dit nest bestond uit 7 reuen. Gezien de naamsafleiding Rheuen werden in het wapen 7 punten opgenomen.

Die reuen komen ook terug in een beschrijving van het wapen door Van der Aa in het midden van de 19e eeuw, waar een brak als helmteken wordt genoemd (ik heb er helaas geen tekening van):

Wapen van Rhoon

Beschrijving bij Van der Aa

Sierksma noemt ook nog een volksrijmpje waar een ander wapen wordt vermeld :

Het wapen van Rhoon, twee leeuwen en een kroon
Het wapen van Pernis, een ploeg en een vis
Het wapen van de Heij, een schotel met brei.


Het wapen was in 1816 verleend in de (juiste) kleuren goud en rood, maar de tekening werd foutief uitgevoerd in de rijkskleuren, goud en blauw, zie onder.

Wapen van Rhoon/Arms (crest) of Rhoon

Het wapen zoals in het register

Deze tekening werd in 1910 nog overgenomen in de Oldenkott albums (zie onder). In de Koffie Hag albums zijn de kleuren daarentegen juist weer andersom weergegeven. Bij de ingang van Kasteel Rhoon staat een hond met het gemeentewapen, terwijl het kasteel als huisstijl de kleuren weer heeft verwisseld. De brasserie Het Wapen van Rhoon zit in het Huis te Pendrecht in Rhoon, met op de gevel een wapen Duiveland.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; Beelaerts van Blokland, 17??; Gemeentegids Albrandswaard, 1996


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site