Scheemda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SCHEEMDA

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 2010 Oldambt
Toevoegingen : 1821 Westerlee, 1990 Midwolda, Nieuwolda

I : 28 december 1904
"In azuur de profeet Nehemia, het hoofd rechtsgewend, met de linkerhand vasthoudend een zwaard en met de rechterhand een troffel, beiden met de punt benedenwaarts gekeerd, staande op een grond, naast een blok van gehouwen steen, waarop de troffel rust, alles van goud; in het schildhoofd ter weerszijden van des profeten hoofd vergezeld van de letters NEH en de cijfers IV:17, mede van goud."

Wapen van Scheemda

II : 17 juli 1991
"In keel een schuingeplaatst zwaard van zilver, met gevest van goud, gaande over een schuinlinks geplaatse troffel van goud, het blad naar beneden; in een met 3 hele en 2 halve punten grootgetand schildhoofd van goud 5 sterren van azuur, geplaatst 3 en 2. Het schild gedekt met een kroon van 3 bladeren en 2 parels. Wapenspreuk ´Miles domini indefessus' in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver."

Wapen van Scheemda

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen is verleend op 22 januari 1661 aan Nieuw Scheemda door de burgemeester en raad van de stad Groningen. Het dorp had zich in 1659 kerkelijk afgescheiden van Scheemda, maar had nogal wat moeilijkheden ondervonden tijdens de bouw van de kerk.

Nehemia IV vers 17 luidt alsvolgt : De lastdragers verrichtten hun arbeid zo, dat zij met de ene hand hun werk deden en met de andere de werpspies vasthielden.

Wapen van Scheemda/Coat of arms (crest) of Scheemda

Het wapen iop het gemeentehuis
Wapen van Scheemda/Coat of arms (crest) of Scheemda

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Scheemda/Coat of arms (crest) of Scheemda

Briefhoofd en stempel 1985

In het nieuwe wapen is de kerk van Midwolda vervangen door de punten in het schildhoofd. De sterren uit het wapen van Midwolda zijn gehandhaafd in het schildhoofd. De profeet Nehemia uit het oude wapen is vervangen door zijn symbolen, de troffel en het zwaard. De spreuk is afkomstig uit het oude wapen van Nieuwolda.


Literatuur: Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site