Schijndel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Schijndel/Arms (crest) of Schijndel

Het wapen van 1819
Wapen van Schijndel/Arms (crest) of Schijndel

Het wapen van 1958
SCHIJNDEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch
  • (1819) In azuur het beeld van de H.Servatius, houdende in de rechterhand een kromstaf, in de linker een rozenkrans, de Heilige staande op een losse grond, alles van goud.
  • (1958) Gedeeld : I doorsneden : a in goud 3 wassenaars van sabel, geplaatst 2 en 1, b in zilver een jonge eikenboom van sinopel, II in azuur het beeld van de H.Servatius, houdend in de rechterhand de kromstaf, in de linkerhand een sleutel, alles van goud. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 28 september 1819 en 14 april 1958.

Het oude wapen stelde de kerkpatroon van Schijndel voor, die in het nieuwe wapen is gecombineerd met het wapen Van Duivenvoorde (wassenaars), die opgenomen zijn uit het wapen van Hendrik van der Leck, die Schijndel in 1398 als leen ontving.

Het oudste zegel dateert uit 1382 en vertoont de heilige, met twee schildjes, een met een boom, de ander met het gevierendeelde wapen Brabant-Limburg (zie onder). De boom zou kunnen duiden op een sprekend element, namelijk Skin-lo, dwz schorsbos, een bos waar men eikeschors haalde om leer te looien. Van den Bergh noemt een zegel uit 1648, waarop een heilige, in de rechterhand een staf en voor zich een schildje, gedwarsbalkt van 8 stukken, en links en rechts twee onduidelijke schildjes. Dat lijkt om hetzelfde zegel te gaan.

In 1950 verzoekt de gemeente het wapen te wijzigen. Het ontwerp vertoont de wassenaars en de boom, met de heilige opgenomen in een klein hartschild. Dit is echter veel te klein naar de mening van de Hoge Raad van Adel , die uiteindelijk met het later verleende voorstel komt.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; bronnenboek Hoge Raad van Adel 1950/6; Koffie Hag albums +/- 1930


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.504
  • Waarvan afbeeldingen: 14.926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site