Decemberbanner.jpg

Sint Anna ter Muiden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Sint Anna ter Muiden/Arms (crest) of Sint Anna ter Muiden
SINT ANNA TER MUIDEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van keel, beladen met een scheepsanker van sabel, vergezeld ter regterzijde van eene gouden zon en ter linkerzijde van eene omgewende maansikkel van hetzelfde. Het schild gedekt met eene gouden kroon van vijf bladeren en geplaatst tegen een zittenden griffioen van sabel, de kop en de hals van keel, de staart tusschen de achterpooten doorgeslagen en met eene naar omlaag gerichte vlucht van zilver, tenslotte getongd van keel, gebekt en genageld van goud. (NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817.

Sint Anna Ter Muiden, oorspronkelijk alleen Mude geheten, verkreeg in 1241 stadsrechten van Thomas van Savoye en Johanna van Constantinopel. Het was een belangrijke zeehaven en was in de Middeleeuwen een van de belangrijkste steden in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.

Het wapen, bekend van 13e eeuwse zegels, geeft het belang van de zeevaart weer. De beide hemellichamen zijn waarschijnlijk bedoelt als bakens voor de zeelieden. Zon en maan werden ook vaak gebruikt om de eeuwigheid aan te geven. Bij de aanvraag van het wapen in 1813 verklaarde de gemeente de tekens echter anders "het is niet geheel onwaarschijnlijk dat de menigte Tursche galeijen, welke men uit de oude Vlaamse Jaarboeken weet, dat in vroegere eeuwen, een uitgestrekten handel met Brugge door middel van de havens van Sluis en St. Anne is gedreven geworden, tot het verkiezen van de gemelde teekenen aanleiding heeft gegeven. te mee, daar het tevens bekend is, dat de stedelijke wapens oudtijds willekeurig aangenomen wierden.". De zon en de maan werden blijkbaar als Turkse symbolen gezien.

Bij de brief van de aanvraag van 29 maart 1815 wordt geen oorsprong of verklaring gegeven, maar op 16 mei 1815 wordt vermeld dat de zon en maan aan de Turken zouden zijn ontleend, die via Sint Anna ter Muiden veel handel dreven met Brugge. Op de bijgevoegde tekening staat het geheel in een soort ornament, waarop een kroon met 22 (19+3) parels.

Overigens staat op het oude zegel en op het stadhuis te Brugge geen zon, maar een ster in het wapen, zie onder.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBegh, 1878; Archief Hoge Raad van Adel , Boekhout, 1996; de Keyser, 1993


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.005
  • Totaal aantal afbeeldingen: 0

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site