Slochteren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SLOCHTEREN

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 2018 Midden Groningen
Toevoegingen : 1821 Harkstede, 1826 Siddeburen

I : 21 juli 1899
"Gedwarsbalkt van 6 stukken, waarvan 3 bestaande uit een groene geschaduwde zee op 3 van keel, met een zittende ongevleugelde draak van zilver over alles heen. Het schild gedekt met een vijfbladerige gouden kroon."

Slochteren.hag.jpg

II : 7 september 1953
"Gevierendeeld : I en IV in keel 2 dwarsbalken van zilver met over alles heen een zittende zeedraak van sabel, II in azuur een gouden dwarsbalk vergezeld van 3 gouden rozen, III in azuur een adelaarsklauw van goud, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren."

Slochteren.jpg

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen was, op de kleuren na (de draak was sabel), gelijk aan het oude heerlijkheidswapen, zie onder. De oorsprong van het wapen is niet duidelijk. Het heerlijkheidswapen met de draak wordt voor het eerst gezien in de 17e eeuw, als een hartschild op het wapen van de bezitters van de heerlijkheid en de Freylemaborg in Slochteren. Het wapen is nooit gebruikt op zegels of stempels van de heerlijkheid. De kleuren, zoals verleend in 1819 waren niet geheel juist, darom is het wapen in 1952 opneiuw bevestigd.

Het gemeentewapen van 1899 onderscheidt zich alleen in de vorm van de dwarsbalken. Omdat de gemeente een veel grote gebied omvat dan de voormalige heerlijkheid werd in 1952 een verzoek gedaan om het wapen te wijzigen.

In het nieuwe wapen is het oude wapen verbeterd en zijn de wapens van de families Rengers en Piccardt toegevoegd. Beide geslachten waren belangrijk in twee andere dorpen in de gemeente buiten Slochteren zelf, namelijk Hellum en Harkstede.

De kroon is vijfbladig, omdat de gemeente voor 1797 met volmachten en eigenerfden zitting had in de provinciale landdag.

Wapen van Slochteren/Coat of arms (crest) of Slochteren

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Slochteren/Coat of arms (crest) of Slochteren

Poststempel 1974
Wapen van Slochteren/Coat of arms (crest) of Slochteren

Poststempel 1985

De Heerlijkheid Slochteren werd op 10 november 1819 bevestigd in het gebruik van het oude wapen. Dit wapen werd op 14 juni 1952 gewijzigd in de historische kleuren.

  • (1819) Van drie gegolfde baaren van groen en zilver, afwisselende geplaatst tusschen drie roode dwarsbalken en een zittende zwarte zeedraak over alles heen geplaatst.
  • (1952) In keel twee dwarsbalken van zilver met over alles heen een zittende zeedraak van sabel.
Wapen van Slochteren/Coat of arms (crest) of Slochteren

Het heerlijkheidswapen van 1819
Wapen van Slochteren/Coat of arms (crest) of Slochteren

Het heerlijkheidswapen van 1952

The dragon is the old symbol for Slochteren, but its origin is not known. In the revised arms the arms of the Rengers and Piccardt families were added, as they played a major role in the history of the two other villages in the municipality, Hellum and Harkstede.


Literatuur: Sierksma, 1962; Gemeentegids, 1994; Koffie Hag albums +/- 1930; Pathuis z.j.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,217
  • Waarvan afbeeldingen: 12,963

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site