Smallingerland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Smallingerland/Arms (crest) of Smallingerland
SMALLINGERLAND

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgLoading map...
Official blazon
Dutch Van zilver, beladen met 5 groene boomen staande op eenen natuurlijke voorgrond, langs welke heenspringt een hert van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud. (NB : De kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

De vijf eikenbomen in het wapen duiden waarschijnlijk op de Friese Wouden, waartoe de huidige gemeente behoorde. Het aantal van vijf zou waarschijnlijk duiden op de vijf kerspeldorpen in de gemeente. Zowel de eiken als het hert zijn oude rechtssymbolen.

De kleuren zijn afgeleid van de kleuren van de graafschappen Zevenwouden en Oostergo, die respectievenijk groen en wit en rood en wit als kleuren hadden.

Van Smallingerland is nog een zegel uit 1487 bekend waarop een geheel andere voorstelling staat. Het vertoont namelijk een Agnus Dei naar links gekeerd, ter weerszijden vergezeld van een zespuntige ster en onder het lam een halve maan, waarboven een kruis. Of deze voorstelling ook op het toenmalige wapen voorkwam is niet bekend.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBergh, 1878; Informatie gemeente Smallingerland (www.smallingerland.nl)


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site