Sneek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Sneek/Arms (crest) of Sneek
SNEEK

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch In de lengte doorsneden, de regterhelft van goud, beladen met een halve zwarte arend, de linkerhelft zwart, beladen met 3 goude kronen paalsgewijze geplaatst. Het schild gedekt door een goude kroon en vastgehouden ter regterzijde door een wilde man en ter linker door een klimmende leeuw. (NB : schildhouders zijn van natuurlijke kleur, de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

Het wapen van Sneek is bekend sinds 1422, het komt namelijk voor op een afdruk van een zegel uit dat jaar.

Rond het wapen van Sneek zijn een aantal legendes ontstaan, met name over de kronen en schildhouders. De halve adelaar is een bekend symbool in de Friese heraldiek. De adelaar zou duiden op directe afhankelijkheid van de Duitse keizers, de dubbele adelaar was namelijk het wapen van de Duitse keizers. Het voeren van de adelaar was een symbool van soevereiniteit en rechtsspraak.

Deze directe afhankelijkheid, of rijksonmiddellijkheid, zou verleend zijn door Karel de Grote. De verklaring van Karel de Grote werd in Sneek bewaard, maar is helaas in 1457 bij een brand verloren gegaan. Door de aanwezigheid van deze verklaring zouden de drie kronen in het wapen zijn opgenomen.

Een andere verklaring vermeldt echter dat Sneek's belangrijkste historische figuur, Rienck Bockema, drie keer tot ridder zou zijn geslagen, namelijk door de Engelse koning, de hertog van Gelre en de graaf van Holland. Deze verklaring is historisch echter niet juist.

Over de wildeman zijn er eveneens twee verklaringen. Enerzijds zou de wildeman Rienck Bockama's strijd tegen de wilde Pruisen of Litouwers uitbeelden, anderzijds zou de wildeman slaan op de vroege bewoning in dit gebied. De echte oorsprong is niet bekend.

De leeuw zou de Leeuw van Juda symboliseren en toegevoegd zijn als symbool voor de reis van Rienck Bockama aan het heilige land. Ook dit is waarschijnlijk historisch niet juist. Waar de leeuw wel vandaan komt is niet bekend.

Op oude zegels van de stad komen de schildhouders al voor in de 15e eeuw. Achter het schild stond een (eiken)boom. Deze boom kwam ook op andere afbeeldingen voor tot in de 18e eeuw. Het is misschien een oud rechtssymbool, de rechtseik, maar zeker is dit niet.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Informatie gemeente Sneek


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.503
  • Waarvan afbeeldingen: 14.925

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site