Someren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

SOMEREN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1935 Lierop

I : 16 juli 1817
"Van keel, beladen met een kruis, gecantonneerd met vier klimmende leeuwen, alles van goud."

NB: De afbeelding laat een streepkruis zien

Coat of arms (crest) of Someren

II : 1 mei 1991
"Gevierendeeld : I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, II en III in zilver 3 molenijzers van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Oorsprong/verklaring

Het dorp Someren kreeg in 1301 van Jan II van Brabant een schepenbank met 7 schepenen. Of er direct een zegel is aangeschaft is niet bekend. Wel is er een zegel bekend met afdrukken uit 1441 en 1508, waarop een gemijterde bisschop of abt, vergezeld van een wapenschildje met daarop 4 leeuwen. Dit wapen is waarschijnlijk het wapen van Jan III hertog van Brabant-Limburg. Deze Jan III heeft dit wapen gebruikt van 1320 tot 1355. Of het zegel ook van voor 1355 dateert is echter niet met zekerheid te zeggen. Dit wapen komt eveneens voor op de wapens van een aantal andere Brabantse gemeenten. De bisschop is waarschijnlijk St. Lambertus. Het kapittel van Sint Lambertus te Luik heeft lange tijd de heerlijkheid Someren in bezit gehad.

Somerz1.jpg

Het oudste zegel van Someren. (Uit Smit, 1966, afb 1).

Het eerste zegel is tot 1642 gebruikt en daarna vervangen door een nieuw zegel met vergelijkbare afbeelding. De enige wijziging in dit schild is dat de Limburgse leeuwen hun dubbele staart en kroon verloren hebben en alle leeuwen nu identiek zijn.

Bij de aanvraag van het wapen is er abusievelijk een streepkruis toegevoegd en zijn de kleuren in keel-goud veranderd. Waarom deze kleurverandering heeft plaatsgevonden is niet bekend. Het streepkruis is waarschijnlijk een verkeerde interpretatie van het ontwerp.

De gemeente voerde overigens in de loop van de vorige eeuw het streepkruis als een gewoon kruis.

Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Poststempel 1978
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Poststempel 1985
Wapen van Someren/Coat of arms (crest) of Someren

Poststempel 1993

Het tweede wapen is een combinatie van het wapen van Brabant en het wapen van het kwartier van Peelland. De gemeente Lierop voerde het wapen Peelland. In eerste instantie werd het wapen voorgesteld met Peelland als hartschild, maar uiteindelijk resulteerde het in het huidige wapen als een compromis.


Literatuur: Smit, 1966; Melssen, 1993


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site