Stramproy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Stramproy/Arms (crest) of Stramproy
STRAMPROY

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Limburg
Limburgp.jpg

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Rechts van keel, beladen met een kasteel met 3 torens van zilver, geopend van het veld, elke toren overtopt door een windvaan van goud; links van zilver, beladen met den H.Willebrordus, gedekt met den mijter, afgezet met goud, gekleed in bisschoppelijk gewaad, waaroverheen een misgewaad (planeta) van keel, afgezet met goud, gelaat en handen van natuurlijke kleur, houdende in de linkerhand een gouden kruisstaf en in de rechter een kerkje van natuurlijke kleur.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 29 juni 1894.

Het wapen is een combinatie van een kasteel voor Thorn, waartoe Stramproy behoorde en de patroonheilige.

In een brief van 21 februari 1894 vroeg het gemeentebestuur het volgende wapen aan :
" Gedeeld : I in goud een adelaar van sabel, gebekt en geklauwd van zilver, getongd van keel; II van zilver, beladen met de H. Willibrordus, houdende in de linkerhand een gouden kruisstaf en in de rechter een kerkje. "

De Hoge Raad van Adel had nogal wat bezwaren tegen het ontwerp. Allereerst de opname van de H. Willibrordus. Hier was echter weinig aan te doen, aangezien inmiddels ook andere Limburgse gemeenten een wapen met een heilige verleend hadden gekregen. Belangrijker was de adelaar als symbool voor Thorn. In de brief sprak de gemeente over de 'abdij en rijksheerlijkheid' Thorn. De abdij voerde een kasteel, de heerlijkheid een adelaar. Aangezien Stramproy geen deel had uitgemaakt van de heerlijkheid, maar een bezit was van de abdij, vond de Hoge Raad van Adel het gepaster het kasteel op te nemen ipv de adelaar. Bovendien werd voorgesteld de plaats van de heilige en het symbool van Thorn om te draaien. Dit geheel werd aan de gemeente geschreven op 28 april 1894, waarna de gemeente het verzoek overnam en het huidige wapen is verleend.

Echter, het kasteel is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van Thorn in Polen, niet van het Limburgse Thorn, dat ook een geheel ander wapen voert. Waarschijnlijk is de ontwerper destijds in wapenboeken op het wapen van de, toen in Pruisen gelegen, stad Thorn gestuit en heeft dat aangezien voor het Limburgse stadje.

Afbeeldingen

Literatuur: Brievenboek Hoge Raad van Adel 1894; Vroomen, 1983


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site