Swalmen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

SWALMEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2007 Roermond
Toevoegingen : -

I : 15 augustus 1911
"In sinopel een hermelijnen schildhoofd, beladen met een barensteel van keel en een gedeeld vrijkwartier : I in azuur een omgewende dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel (Gelderland). Het schild met de linkerhand vastgehouden door de daarachter geplaatste figuur van den heiligen Lambertus, gekleed met eene bischoppelijke dalmatiek van keel, waarover een superhumale van goud, gedekt met een bisschopsmijter van goud, omgeven door eene nimbus van hetzelfde en houdende in de rechterhand eenen bischopsstaf van goud."

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het oude heerlijkheidswapen en het wapen van Gelderland. De H.Lambertus is de patroonheilige.

Het heerlijkheidswapen wapen van Swalmen is afgeleid van het wapen van het gelijknamige geslacht. Stamvader van dit geslacht is Seger miles de Swalmen, dictus de Bruchusen, een jongere zoon (vandaar de barensteel) van Johan van Broekhuizen. Hetzelfde wapen, maar met helmteken en een barensteel met 4 stukken, van heer Werner Vosken van Swalmen (1342-1380) wordt genoemd in het Wapenboek Gelre, onder de leenmannen van de hertog van Gelre.

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Zegel van Seger de Swalmen, 1272

Van Swalmen zijn 3 schenbankzegels bekend. Het oudste is bekend van 1609-1614, alhoewel er al in 1342 sprake is was schepenen van Swalmen. Het zegel vertoont het wapen Van Broekhuizen.

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Zegel van Swalmen, 1609

Het tweede zegel is bekend van 1614-1625 en vertoont hetzelfde wapen, maar nu gehouden door de parochieheilige, St. Lambertus. Naast de heilige is er nog een klein schildje met het wapen van Gelderland, waartoe Swalmen destijds behoorde. De letters S L staan voor Sint Lambertus. Het zegel heeft als reanschrift Segel Swalmen ende Asselt, 1619, maar komt al voor op akten van 1614. Dit feit is te verklaren dat de akten eerst gemaakt werden, maar pas later zijn gezegeld.

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Zegel van Swalmen, 1619

Het derde zegel is in gebruik geweest van 1631-1792 en heeft dezelfde compositie als het vorige zegel, maar een andere uitvoering.

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Zegel van Swalmen, 1631

In 1900 vroeg de gemeente een wapen aan bij de Hoge raad van Adel. Dit wapen vertoonde drie lansen op een groene grond, met achter het schild de H. Lambertus als schildhouder. De drie lansen waren afgeleid van het feit dat de H. Lambertus dmv een lans om het leven was gebracht. De Hoge Raad van Adel wilde echter het wapen van de oudtst bekende heren opnemen, de gemeente wilde liever óf een neutraler wapen, óf in ieder geval het wapen van een recenter geslacht in het wapen hebben. Uiteindelijk werd in 1911 toch het wapen van de oudste heren verleend, gebaseerd op het 2e zegel.

Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Het voorstel van 1900 bron
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Promotiekaart voor verkiezingen
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Poststempel 1974
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Poststempel 1986
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Het wapen op een envelop 1994
Wapen van Swalmen/Coat of arms (crest) of Swalmen

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur: Informatie Gemeente Swalmen; Poels, 1992; Frankewitz en Venner, 1987


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site