Uden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Uden/Arms (crest) of Uden
UDEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met 8 zich overkruissende aan weerskanten geleliede stokken van goud; voor middenschild : van lazuur beladen met 11 fascen en geboord, mede van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Het wapen is een verminkte versie van het wapen van Kleef. Uden kwam in 1396 in handen van de hertog van Kleef. De schepenbank voerde tot die tijd een zegel (de oudste afdruk uit 1331), waarop een eikenboom, waaraan twee schilden hangen. Deze schilden vertonen de wapens van de oudste heren uit het geslacht Van Herpen en dat van hun opvolgers uit het geslacht Van Valkenburg. Deze laatste familie kwam in 1328 in bezit van de heerlijkheid.

Op alle latere zegels komt het wapen van Kleef voor. De oudst bekende afdruk van een zegel met dit wapen dateert uit 1447. Het in de 17e of 18e eeuw vervaardigde zegel met het Kleefse wapen heeft tot voorbeeld gediend voor het wapen. Het wapen is echter in rijkskleuren verleend, omdat de burgemeester geen kleuren had aangegeven bij de aanvraag.

Afbeeldingen

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In keel een hartschild van zilver, over alles heen een karbonkel van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Dit wapen is het wapen van Kleef in historische kleuren. Eventueel zou achter het schild een eikenboom geplaatst kunnen worden, ontleend aan het oudste zegel. Dit ontwerp is echter door de gemeente niet overgenomen.

Literatuur: vHam, 1984 ; vdBergh, 1878; Brekel, 1992


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.323
  • Waarvan afbeeldingen: 14.747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site