Ulestraten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ULESTRATEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1982 Meerssen
Toevoegingen : -

I : 13 april 1889
"In azuur de H.Catharina, met gelaat en haardos en handen van natuurlijke kleur, gekroond van goud, in een gewaad van hetzelfde, staande op een terras van sinopel, met den rechtervoet geplaatst op het ter neder liggende lichaam van keizer Maxentius, gekleed van sabel, op het hoofd een gouden kroon, en in de hand een gouden scepter hebbende; de heilige heeft een rad met pinnen van zilver aan hare rechterzijde, draagt in de rechterhand een ontbloot zwaard van zilver met gevest van goud, en met de punt omlaag, en in de linkerhand een van goud gekroond schild; gedeeld : rechts het wapen der familie Hoensbroek, beladen met 8 fascen beurtelings van zilver en keel en over alles heen een van goud gekroonde, getongde en geklauwde tweestaartige leeuw van sabel; links het wapen der graven van Aspremont-Lynden-Rechem, gevierendeeld : het eerste en vierde kwartier van keel beladen met een kruis van goud, het tweede en derde kwartier van goud beladen met een klimmende leeuw van keel."

Wapen van Ulestraten/Coat of arms (crest) of Ulestraten

Oorsprong/verklaring

Ulestraten behoorde historisch onder Meerssen, maar werd in 1626 een eigen heerlijkheid onder Ernest Graaf van Aspremont-Lynden tot Reckheim. Zijn dochter erfde de heerlijkheid in 1627 en was getrouwd met Ernst Graaf van Suys van Clingeland. Aan het begin van de 18e eeuw kwam de heerlijkheid in bezit van de familie Van Hoensbroek.

Het gemeentewapen vertoont als wapen het gedeelde schild van Hoensbroek (leeuw) en het gevierendeelde wapen van Aspremont-Lynden. Het is gebaseerd op onderstaand zegel, waarop echter niet het wapen van Hoensbroek, maar dat van Suys van Clingeland staat. Dat zegel dateert dus uit de tijd rond 1830 en is ook onder de Van Hoensbroeks en in de 19e eeuw nog gebruikt. Het zegelstempel berust in het Limburgs archief.

De heilige is St. Catharina van Alexandrië, de patroonheilige van de kerk sinds 1806 en daarvoor van de kapel in het dorp.

Zegel van Ulestraten

Het zegel van 1630-?

Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site