Valburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


VALBURG

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2001 Overbetuwe
Toevoegingen : 1854 Loenen en Wolveren, 1955 Hemmen (ged)

I : 24 juni 1929
"Gedeeld : I In keel een geënte zilveren dwarsbalk, II in zilver een dwarsbalk van keel, getralied van goud. Het schild gedekt met eene gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

II : 18 januari 1963
"Gevierendeeld : I in keel een geënte dwarsbalk van zilver, II Geschakeerd van goud en azuur van 42 vakken, in de rechterbovenhoek een vrijkwartier van hermeljn, III in azuur een leeuw van goud, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel, IV in zilver een dwarsbalk van keel, getralied van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Valburg/Coat of arms (crest) of Valburg

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen is een combinatie van de wapens van de geslachten Homoet (de geënte dwarsbalk) en Gent (de getraliede dwarsbalk). Het wapen van Gent is opgenomen als symbool voor de opgeheven gemeente Loenen en Wolveren, aangezien de heren van Loenen uit de familie Gent afkomstig waren.

Beide wapens (Homoet en Gent) zijn bekend uit de 14e eeuw. Ze werden oa gebruikt door Jan van Homoet (1376-1401) en Willem van Gent (genoemd 1361).

Wapen van Valburg/Coat of arms (crest) of Valburg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In het tweede wapen is daaraan toegevoegd het wapen van Hemmen en de leeuw van Gelderland.

Als ontwerp diende de gemeente eerst het volgende wapen in bij de Hoge Raad van Adel :
"Gevierendeeld : I en IV in keel een geente zilveren dwarsbalk; II en III : in zilver een dwarsbalk van keel, getralied van goud; over alles heen een hartschild, geschakeerd van azuur en goud en een vrijkwartier van hermelijn. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

De Hoge Raad van Adel had twee bezwaren tegen het ontwerp: ten eerste werd het wapen vrij druk en moeilijk klein weer te geven; ten tweede werd aan het wapen van Hemmen een erg voorname plaats toegekend, terwijl de gemeente opgegaan was in Valburg. De gemeenteraad ging uiteindelijk met dit ontwerp akkoord. De Hoge Raad van Adel stelde voor de leeuw van Gelre op te nemen, aangezien het grootste deel van de huidige gemeente (muv Loenen en Wolferen en Homoet) opgebouwd is uit heerlijkheden, die direct onder Gelre vielen.

Coat of arms (crest) of Valburg

Briefhoofden van de oude gemeente Valburg (1954) en de nieuwe gemeente Valburg (1983).
Wapen van Valburg/Coat of arms (crest) of Valburg

Het wapen op een envelop 1976
Wapen van Valburg/Coat of arms (crest) of Valburg

Het wapen op een envelop 1986


Literatuur: Gelre, 1414; Sierksma, 1962; Informatie gemeente Valburg


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site